Visitor Analytics
Skip to main content

Protokół internetowy (IP)

TL;DR

Adres IP to unikalny identyfikator internetowy każdego urządzenia podłączonego do Internetu, który pomaga śledzić lokalizację urządzenia i sieć.

Co to jest adres IP?

„IP” to skrót od „Protokół internetowy”, a „adres” odnosi się do unikalnego numeru przypisanego do każdego urządzenia korzystającego z protokołu internetowegodo komunikacji. Istnieją dwa rodzaje adresów IP:

  • statyczne IP
  • dynamiczne adresy IP.

Posiadanie statycznego adresu IP oznacza, że Twoje adresy IP nie ulegną zmianie i będziesz mieć ten sam adres IP każdego dnia, jeśli łączysz się z tą samą siecią.

Jaka jest rola śledzenia IP?

Rolą adresu IP jest identyfikacjainterfejsu sieciowego, a usługi geolokalizacyjne dokładnie określają, gdzie się znajdujesz. Statyczne adresy IP są zazwyczaj opcją dla firm, ponieważ są bardzo przydatne w przypadku usług dedykowanych (np. serwerów WWW lub FTP, hosting serwerów komputerowych).

Należy pamiętać, że adresy sieciowe mają być unikalnymi identyfikatoramiw całej sieci, chociaż niektóre sieci dopuszczają adresy lokalne, prywatne lub adresyadministrowane lokalnie, które mogą nie być unikalne.

Dlaczego anonimizacja adresu IP jest ważna?

Anonimizacja IP to funkcja, która uniemożliwia przechowywanie adresu IP i została zaprojektowana, aby pomóc wszystkim właścicielom witryn w przestrzeganiu przepisów prawnych, takich jak RODO, ich własnych polityk prywatności i lokalnych zasad ochrony danych.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) należy wziąć pod uwagę kilka prostych zasad:

  1. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest prawem podstawowym.
  2. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
  3. Zasady i przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych powinny, niezależnie od ich obywatelstwa lub miejsca zamieszkania, respektować ich podstawowe prawa i wolności, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

Jest to ważna informacja kluczowa, ponieważ adres IP zalicza się do danych osobowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej;

a anonimizacja lub pseudonimizacja odnosi się do:

(5) „pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym oraz środki organizacyjne zapewniające, że danych osobowych nie można przypisać zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Oto przewodnik krok po kroku, jak anonimizować adresy IP wszystkich odwiedzających w aplikacji:

  1. Zaloguj siędo swojego konta aoo i wybierz swoją stronę internetową
  2. Przejdź do ustawień witryny
  3. Ustaw opcję Anonimizuj adresy IP moich gości na WŁĄCZONĄi kliknij Zapisz

Po włączeniu opcji anonimizacji żaden adres IP odwiedzających nie będzie przechowywany. Uwaga: Wybierając anonimizację IP, nigdy nie zobaczysz żadnych adresów IP. Nie śledzimy Twoich odwiedzających za pomocą adresu IP i nie wpłynie to w żaden sposób na Twoje dane.