Skip to main content

Protokół internetowy (IP)

TL;DR

Adres IP to unikatowy identyfikator internetowy każdego urządzenia podłączonego do Internetu, który pomaga śledzić lokalizację urządzenia i sieci.

Co to jest IP?

"IP to skrót od słów "Internet Protocol" (protokół internetowy), a "adres" oznacza unikalny numer przypisany każdemu urządzeniu, które korzysta z protokołu internetowego do komunikacji. Istnieją dwa rodzaje adresów IP:

  • statyczne IP
  • dynamiczne.

Posiadanie statycznego adresu IP oznacza, że adresy IP nie będą się zmieniać i będziesz mieć ten sam adres IP każdego dnia, jeśli łączysz się z tą samą siecią.

Jaka jest rola śledzenia adresów IP?

Rolą adresu IP jest identyfikacja interfejsu sieciowego oraz umożliwienie usługom geolokalizacyjnym dokładnego określenia miejsca pobytu użytkownika. Statyczne adresy IP są zwykle wybierane przez firmy, ponieważ są bardzo przydatne w przypadku usług dedykowanych (np. serwery WWW lub FTP, hosting serwerów komputerowych).

Należy pamiętać, że adresy sieciowe są zaprojektowane tak, aby były unikalnymi identyfikatorami w całej sieci, chociaż niektóre sieci umożliwiają korzystanie z lokalnych, prywatnych adres ów lub adresów zarządzanych lokalnie, które mogą nie być unikalne.

Dlaczego anonimizacja adresów IP jest ważna?

Anonimizacja IP to funkcja, która zapobiega przechowywaniu adresu IP i została zaprojektowana, aby pomóc wszystkim właścicielom witryn internetowych w przestrzeganiu przepisów prawnych, takich jak GDPR, ich własnych polityk prywatności ilokalnych zasad ochrony danych.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) istnieje kilka prostych zasad, które należy wziąć pod uwagę:

  1. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest prawem podstawowym.
  2. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
  3. Zasady i przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych powinny - niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zamieszkania - respektować podstawowe prawa i wolności tych osób, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

 

Jest to ważna i kluczowa informacja, gdyż adres IP wchodzi w zakres danych osobowych, zgodnie z art. 4 (1) "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tejosoby fizycznej;

a anonimizacja lub pseudonimizacja odnosi się do następujących elementów:

(5) "pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych tych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Oto instrukcja, jak krok po kroku anonimizować adresy IP wszystkich odwiedzających w aplikacji Visitor Analytics:

  1. Zaloguj się na swoje konto Visitor Analytics i wybierz swoją stronę internetową
  2. Przejdź do Ustawień witryny
  3. Ustaw opcję anonimizacji adresów IP odwiedzających na WŁĄCZ i kliknij przycisk Zapisz

Po włączeniu opcji anonimizacji, żaden z adresów IP odwiedzających nie będzie przechowywany. Uwaga: Po wybraniu opcji anonimizacji adresów IP w programie Visitor Analytics nigdy nie będą widoczne żadne adresy IP. Nie będziemy śledzić odwiedzających poprzez adres IP i nie będzie to miało żadnego wpływu na dane użytkownika.