Skip to main content

JavaScript

TL; DR

JavaScript to popularny język programowania używanygłównie do wstawiania elementów dynamicznych na stronie internetowej.

Co to jest JavaScript?

JavaScript to język programowania, używany głównie do wstawiania elementów dynamicznych na stronach internetowych. Przykładami elementów dynamicznych są automatyzacje, animacje, elementy interaktywne, liczniki ruchu itp. Bez JavaScript strony internetowe byłyby statyczne i opierałyby się tylko na HTMLi CSS. JavaScript jest zwykle osadzony w kodzie HTMLstrony internetowej lub może funkcjonować w osobnym pliku, do którego link znajduje się w sekcji <head> kodu HTML:

  • Przykład połączonego skryptu JavaScript: <script src=" /js/assets/example.js" type="text/javascript"></script>

  • Przykład wbudowanego (wbudowanego) skryptu JavaScript( ten przykład to skrypt, którego używa usługa Visitor Analytics w celu śledzenia statystyk witryny): <script>(function(v,i,s,a){if(!v._visaSettings){ v._visaSettings={};}v._visaSettings["326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005"]={v:"0.3",s:"326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005",a:"1 "};_v=i.getElementsByTagName("head")[0];_a=_v;_i=i.createElement("script");_s=_i;_s.defer="defer";_s.src=s+ a+v._visaSettings["326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005"].v;_a.appendChild(_s);})(okno,dokument,"//app-worker.visitor-analytics.io/main" ,.js?s=326865a9-6d58-11e8-834c-0242ac120005&v=")</script>

Dlaczego pojawia się prośba o dodanie kodu JavaScript do mojej witryny?

Wiele razy, jeśli używasz narzędzia do ulepszania swojej witryny, zostaniesz poproszony o skopiowanie i wklejenie <script> JS do pulpitu nawigacyjnego, aby był wyświetlany w <head> kodu HTML. Jeśli ufasz dostawcy narzędzia, nie powinno to stanowić problemu. Jest to coś, czego potrzebuje określona usługa, aby móc dodać określoną funkcjonalność do Twojej witryny. Jeśli korzystasz z platformy do tworzenia stron internetowych, takiej jak Wix, Wordpress lub innych i zainstalujesz rozszerzenie lub wtyczkę, często automatycznie doda ona potrzebny kod JavaScript do Twojej witryny. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne skopiowanie i wklejenie kodu do nagłówka.

Problemy i rozwiązania JavaScript

Jeśli zainstalujesz zbyt wiele wtyczek/rozszerzeń w witrynie, mogą one wstawić do nagłówka wiele kodów JavaScript. Istnieją przykłady, w których strona internetowa odwołuje się do ponad 60-70 zewnętrznych plików JavaScript w sekcji <head>. Przed załadowaniem jakiejkolwiek treści przeglądarka internetowa spróbuje pobrać wszystkie te zasoby, znacznie spowalniając czas ładowania strony. Jest na to kilka rozwiązań, a jedno z nich opisano we wpisie do słownika renderowania dynamicznego.