Visitor Analytics
Skip to main content

Link Farma

TL;DR

Link Farm(czasownik) odnosi się do próby sztucznego zwiększenia autorytetu i page rank danej strony internetowej przez właściciela strony internetowej poprzez backlinkowanie z kilku stron internetowych o niskiej jakości, zbudowanych wyłącznie w celu uczestnictwa w systemach linków.

Link Farm(rzeczownik) odnosi się do stron internetowych o niskiej jakości treści, których jedynym celem jest zamieszczanie linków do innych stron.

Link farming jest niezgodny z prawem i jest silnie karany przez wyszukiwarki.

 

Co to jest farma linków?

Link farming jest nielegalną techniką black hat SEO stosowaną przez właścicieli stron internetowych, którzy próbują sztucznie zwiększyć swój autorytet i page rank poprzez backlinkowanie z, najczęściej, niskiej jakości stron internetowych, które zostały stworzone wyłącznie dla hiperłączy. Technika ta ma na celu oszukanie systemu autorytetu page rank stosowanego przez wyszukiwarki poprzez stworzenie wrażenia, że strona docelowa jest znacznie bardziej popularna i cytowana niż jest w rzeczywistości. Link farming jest surowo karany przez wyszukiwarki i zazwyczaj znajduje się na szczycie listy rzeczy, których nigdy nie należy robić dla SEO.

Kiedy webmasterzy stosowali tę strategię w pełnym zakresie, automatycznie generowali setki, a nawet tysiące stron o niskiej jakości. Następnie wypełniali te strony równie dużą liczbą hiperłączy, tworząc coś, co nazywamy "farmą linków". Wszystkie te farmy linków byłyby wzajemnie powiązane lub przynajmniej wszystkie wskazywałyby na tę samą stronę (tę, która ma piąć się w górę w rankingach stron). Właściciele takich sieci farm linków wykorzystywali je również do masowej sprzedaży linków innym osobom, które chciały skorzystać z dużej liczby cytowań naraz.

Kiedy link farming nadal działał, zanim niektóre główne aktualizacje Google zostały zastosowane w celu jego powstrzymania, wyniki w wyszukiwarkach były zaburzone pod względem trafności, a odpowiednie strony internetowe były prawdopodobnie spychane przez strony o niskiej jakości treści, które korzystały z imponującej ilości backlinków, które prawdopodobnie zostały przez nie zakupione. Oczywiście Google i wszystkie inne wyszukiwarki, które chciały utrzymać trafność swoich systemów wyszukiwania, poradziły sobie z tym problemem.