Visitor Analytics
Skip to main content

Mapa

TL; DR

Zobacz, skąd pochodzą użytkownicy Twojej witryny, korzystając z mapy świata, aby uzyskać lepszy (i łatwiejszy) widok i zrozumienie. Przybliżona lokalizacja osób, które odwiedziły Twoją witrynę w podanym zakresie dat, jest wyświetlana na mapie świata w czasie rzeczywistym.

Jakie dane mogę zobaczyć na mapie świata odwiedzających w czasie rzeczywistym?

Mapa znajduje się w opcji menu Odwiedzający i wyświetla przybliżoną geolokalizację Twoich odwiedzających w podanym przedziale czasowym - każdy odwiedzający zostanie pokazany jako pinezka na mapie. Jeśli liczba odwiedzających z tego samego obszaru jest wysoka, zobaczysz pojedynczą pinezkę oznaczoną liczbą odwiedzających z tego konkretnego obszaru. Kliknięcie pinezki spowoduje powiększenie i rozbicie jej na wiele pinezek i więcej szczegółów, aby uzyskać dokładniejszy przegląd.

Każda pinezka na mapie to odwiedzający, a po prostym najechaniu kursorem pojawia się wskazówka z następującymi danymi:

  • Adres IP odwiedzającego
  • Flaga państwa
  • Rodzaj urządzenia
  • System operacyjny, przeglądarka
  • Czas ostatniej wizyty
  • Link do aktywności odwiedzającego w Twojej witrynie (w zasadzie zostaniesz przekierowany do obszaru Ostatni odwiedzający, bezpośrednio w historii konkretnego odwiedzającego)

Dlaczego mapa świata dla odwiedzających w czasie rzeczywistym jest ważna?

  • Mapa wyświetla rozkład odwiedzających za pomocą przyjaznego interfejsu
  • Poznasz lokalizacje swoich docelowych odbiorców za pomocą jednego szybkiego podglądu
  • Możesz zobaczyć rozkład odwiedzających przy użyciu domyślnego widoku z grupowanymi pinami odwiedzających lub użyć widoku szczegółowego i podzielić każdą grupę na indywidualne piny (odwiedzających) i zobaczyć przybliżoną lokalizację każdego z nich.