Visitor Analytics
Skip to main content

Naturalne linki

TL;DR

Naturalnylink jest organicznym lin kiem zdobytym przez strony internetowe, prowadzącym do treści, które zostały uznane za rzeczywiście istotne przez innych webmasterów. Naturalny link nie jest częścią płatnej kampanii i jest najlepszym sposobem na zwiększenie autorytetu strony.

Co to jest link naturalny?

Termin "naturalny link" jest omawiany w szerszym kontekście link buildingu. Kiedy właściciel lub promotor strony internetowej stara się zdobyć backlinki dla swojej domeny internetowej, może to zrobić na kilka sposobów. Próba zdobycia naturalnych linków jest jednym z tych sposobów. Naturalne linki to takie linki zwrotne, które są zdobywane w oparciu o prawdziwy, niefinansowy interes webmastera hostującego link zwrotny. Naturalne linki powinny pojawiać się w sposób organiczny i nie powinny być częścią kampanii. Dlatego też linki naturalne nie powinny posiadać parametrów śledzenia. Nie powinny być również częścią kampanii marketingu afiliacyjnego, sponsorowanych lub płatnych treści.

W rzeczywistości rozróżnienie między linkami naturalnymi a nienaturalnymi nie zawsze jest tak oczywiste. Niektórzy wydawcy mogą odwoływać się do źródeł, w których ich interes finansowy nie jest oczywisty, ale jest obecny. Z drugiej strony, link z parametrami śledzenia UTM nie zawsze będzie częścią płatnej kampanii, ponieważ mógł zostać skopiowany i wklejony przez kogoś, kto próbuje stworzyć link organiczny. Ten ostatni scenariusz jest mało prawdopodobny, ale możliwy.

Jak naturalne linki wpływają na SEO?

Zdobywanie naturalnych linków to najbezpieczniejszy sposób na wzrost w rankingach wyszukiwarek i najlepszy sposób na SEO off-site. Określenie naturalnych linków jako części procesu budowania linków lub aktywnej kampanii SEO może być nieprecyzyjne, ponieważ naturalne linki powinny pojawiać się poza kontrolą właściciela witryny, który stara się podnieść autorytet i popularność swojej domeny. Budowanie linków poprzez posty gościnne, artykuły sponsorowane, wpisy w katalogach biznesowych i inne tego typu techniki jest również uważane za dobry sposób na poprawę SEO, ale dzięki temu witryna osiągnie tylko pewien poziom autorytetu domeny. Naturalne linki wysokiej jakości mogą pójść o krok dalej. Jedynym sposobem, w jaki właściciele witryn mogą zwiększyć szanse na zdobycie naturalnych linków, jest tworzenie wysokiej jakości treści, które inni uznają za istotne i przydatne na tyle, by je cytować i do nich się odwoływać.