Visitor Analytics
Skip to main content

Urząd strony

TL; DR

Page authority to metryka, która przyjmuje wartości od 0 do 100 i wykorzystuje tę samą metodologię co domain authority, aby przewidzieć, jak ta strona będzie wyglądać w wyszukiwarce Google, na podstawie liczby i jakości linków zwrotnych, które otrzymuje z innych stron (wewnętrzne lub zewnętrzne).

Czym jest Page Authority i dlaczego ma to znaczenie?

Autorytet strony to metryka ściśle powiązana z autorytetem domeny. Pierwsza z nich mierzy siłę pojedynczej strony internetowej, a druga wykorzystuje tę samą metodologię do oceny całej domeny. Autorytet strony służy do oceny stron internetowych w celu określenia ich trafności. Czynniki wpływające na autorytet strony są podobne do tych używanych do określenia autorytetu domeny:

  • Liczba wewnętrznych linków prowadzących do strony internetowej (z innych stron w tej samej witrynie). Dlatego tak ważne jest tworzenie linków do Twoich stron.

  • Liczba linków zewnętrznych kierujących do strony internetowej (z innych witryn)

  • Jakość domen powiązanych z linkami zewnętrznymi, które można podzielić na „ogólny autorytet linkowania domeny” i „trafność linkowanej domeny”

Interwencje SEO na stronie nie wpływają na autorytet strony.

Autorytet strony jest silnym sygnałem, które strony w witrynie są najważniejsze. Wiele razy strona główna uznanej witryny najprawdopodobniej będzie miała wyższy autorytet strony niż inne strony na niej. Jednocześnie, jeśli inne strony uzyskują wiele własnych linków zwrotnych, mogą zbliżyć się do autorytetu strony głównej. Nowe strony internetowe zwykle nie zajmują od razu wysokiej pozycji pod względem autorytetu strony. Podobnie jak domain authority, autorytet strony potrzebuje czasu na stopniowy wzrost. Bardziej popularne strony internetowe, które mają udokumentowaną historię niezawodności, z większym prawdopodobieństwem uzyskują zatem wyższe wyniki we wskaźniku autorytetu strony.