Visitor Analytics
Skip to main content

Targetowanie strony za pomocą wzorców URL

TL;DR

Korzystając z funkcji kierowania na strony z wykorzystaniem wzorców URL, możesz aktywować funkcje Visitor Analytics na zestawie stron, które mają wspólne elementy, np. zawierają to samo słowo, mają tę samą ścieżkę itp. Visitor Analytics oferuje 5 metod definiowania wzorca adresu URL: Simple Match, Exact Match, Starts With, Ends With oraz Contains.

 

Co to jest Page Targeting z użyciem wzorców URL?

Użycie wzorców URL pozwala na aktywowanie kilku funkcji na określonym zestawie stron Twojej witryny. W przypadku Visitor Analytics, wzorce URL mogą być użyte do zdefiniowania zestawu stron, które zostaną użyte do wygenerowania mapy ciepła, jak również do zdefiniowania kroku w lejku konwersji.

 

Jak można zdefiniować nowy wzorzec URL?

Jeśli chcesz określić wzorzec adresu URL, aby objąć nim więcej stron, masz do dyspozycji różne opcje. Najpierw kliknij na listę rozwijaną "Wybierz typ dopasowania adresu URL". Pojawią się następujące opcje:

 1. Dopasowanie proste:Ten model targetowania obejmuje wszystkie elementy adresu URL strony. W tym wszelkie fragmenty lub ciągi zapytań, protokół lub dodanie "www".
 2. Dokładne dopasowanie:Celuje tylko w konkretny adres URL wraz z jego protokołem. Adres URL może również zawierać fragment lub ciąg zapytania.
 3. Zaczyna się od: Celuje tylko w adresy URL, które zaczynają się od wprowadzonej wartości.
 4. Ends with: Tylko adresy URL, które kończą się podaną wartością.
 5. Contains: Wyszukuje tylko te adresy URL, które zawierają wpisaną wartość.

 

Przykłady

 

Proste dopasowanie

Dopasowanie będzie poprawne, jeśli ścieżka adresu URL użytkownika jest taka sama jak ścieżka URL strony docelowej.

Proste dopasowanie: http://www.yourwebsite.com/products/

Poprawne dopasowanie:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/?q=lp-EOkA
 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http: // www.yourwebsite.com/PRODUCTS

Nieprawidłowe dopasowanie:

 • http:// yourwebsite.com/products/firstproduct
 • http:// yourwebsite.com/products/categories
 • http:// yourwebsite.com/products/favorites

 

Dokładne dopasowanie

Dopasowanie będzie poprawne, jeśli adres URL Twojego użytkownika jest dokładnietaki sam jak adres URL strony docelowej.

Dokładne

dopasowanie: www.yourwebsite.com/products/firstproduct/

Poprawne dopasowanie:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/firstproduct/?shlY

Błędne dopasowanie:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/products/firstproduct/?dhlYjy25
 • http:// www.yourwebsite.com/products/firstproduct/details

 

Zaczyna się od

Dopasowanie będzie poprawne, jeśli adres URL użytkownika zaczyna się dokładnie tak, jak podano.

Zaczyna się od: http:// www.yourwebsite.com/products/

Prawidłowe dopasowanie:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/categories/firstcategory/firstproduct/details
 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/products/y=4gf5

Nieprawidłowe dopasowanie:

 • http:// www.yourwebsite.com/homepage/
 • https:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// yourwebsite.com/products/

 

Kończy się

Dopasowanie będzie poprawne, jeśli adres URL użytkownika kończy się dokładnie tak, jak podałeś.

Kończy się: products/

Prawidłowe dopasowanie:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/homepage/products/
 • https:// www.yourwebsite.com/products/

Nieprawidłowe dopasowanie:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/categories/
 • https:// www.yourwebsite.com/products/firstproduct
 • https:// www.yourwebsite.com/products/categories/favorites/

 

Zawiera

Dopasowanie będzie poprawne, jeśli adres URL użytkownika zawiera podany tekst.

Zawiera: produkty

Prawidłowe dopasowanie:

 • http:// www.yourwebsite.com/homepage/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/products/categories/favorites

Nieprawidłowe dopasowanie:

 • http:// www.yourwebsite.com/homepage
 • http:// www.yourwebsite.com/contact
 • http:// www.yourwebsite.com/features