Skip to main content

Odsyłacze

TL;DR

Odsyłacz to strona internetowa, która przekierowuje ruch na inną stronę, podczas gdy ruch odsyłający reprezentuje ruch na stronie wygenerowany podczas tego procesu. Odsyłacze są ważne, ponieważ stanowią stałe źródło ruchu, które może być wykorzystane do poprawy strategii marketingowej.

O odsyłaczach

W analityce internetowej referrer (często błędnie nazywany referrer) to poprzedni adres internetowy, do którego dotarł użytkownik przed załadowaniem nowej strony. Odsyłacze są wykorzystywane w analityce internetowej do identyfikacji źródeł ruchu.

Gdy użytkownik witryny kliknie łącze, które przekierowuje na inną witrynę, program Visitor Analytics policzy to kliknięcie jako wizytę odsyłającą na drugą witrynę. Pierwsza witryna jest witryną "odsyłającą", ponieważ generuje ruch dla drugiej.

W menu Strony witryny Visitor Analytics, zakładka Witryny odsyłające pokazuje użytkownikom listę witryn odsyłających, liczbę sesji odwiedzin pochodzących z każdej z tych witryn oraz procent ruchu wygenerowanego przez każdego odsyłającego. W przeglądzie Visitor Analytics wyświetlanych jest 6 najlepszych witryn odsyłających.

Jakie są przykłady odsyłaczy?

Odsyłaczem jest każde źródło online, które kieruje odwiedzających i wizyty na inną witrynę. Źródłem takim mogą być wyszukiwarki, kanały social media, linki afiliacyjne, reklamy, linki pochodzące z newsletterów, linki wbudowane w aplikacje, itp.

W jakich przypadkach odsyłacze są ukrywane?

W niektórych szczególnych przypadkach aplikacje analityczne nie są w stanie uzyskać dostępu do informacji o odsyłaczach i wyświetlić ich. Oto krótka lista tych szczególnych przypadków:: Użytkownik wpisał adres URL ręcznie Wizyta pochodzi z zakładki na stronie Strona odsyłająca nie udostępnia informacji o odsyłaczu ze względu na ochronę prywatności Odwiedzający korzystał z oprogramowania chroniącego prywatność, które blokuje odsyłacze.