Visitor Analytics
Skip to main content

Zwrot z inwestycji (ROI)

TL;DR

Zwrot z inwestycji (ROI) to miernik wydajności służący do oceny efektywności inwestycji lub do porównania kilku inwestycji. Wynik końcowy jest podawany jako procent lub wskaźnik.

O zwrocie z inwestycji (ROI)

Zwrot z inwestycji, w skrócie ROI, jest metryką finansową, która ocenia przewidywaną rentowność różnych inwestycji. Mimo że ROI jest łatwy do obliczenia dla każdego i jest terminem powszechnie zrozumiałym, ma pewne ograniczenia, ponieważ wzór ROI nie uwzględnia czynnika czasu i może być podatny na manipulacje.

Wzór na zwrot z inwestycji (ROI)

Istnieje kilka wersji formuły ROI, ale najczęściej używana to:

ROI = Zysk netto / Całkowita inwestycja * 100

Przykład: osoba kupuje dom o wartości 100 000 USD, inwestuje kolejne 20 000 USD w remonty, a następnie sprzedaje dom za 150 000 USD. W tym przypadku zysk netto będzie równy cenie sprzedaży (150 000 USD) pomniejszonej o inwestycję w dom (100 000 USD + 20 000 USD), czyli 30 000 USD. Całkowita inwestycja to cena, za jaką dom został kupiony (100 000 USD) plus pieniądze zapłacone za remont (20 000 USD), czyli 120 000 USD.

Zatem zgodnie z formułą ROI, w tym konkretnym przypadku: ROI = 30.000 / 120.000 *100 ROI = 0,25*100 ROI = 25% Osoba w tym przykładzie uzyskała 25% zwrotu z inwestycji, ale należy wspomnieć, że ROI może być również liczbą ujemną.

Zwrot z inwestycji (ROI) w marketingu

W marketingu zwrot z inwestycji oblicza się, aby lepiej zrozumieć, jak należy planować budżet marketingowy, ponieważ pomaga on określić i porównać skuteczność kampanii marketingowych. W przypadku marketingowego zwrotu z inwestycji powyższy wzór nie ma zastosowania, ponieważ przy jego ustalaniu należy wziąć pod uwagę różne czynniki. Marketerzy muszą zdecydować, w zależności od kontekstu, jakie elementy ostatecznie wejdą w skład ostatecznej formuły obliczania wskaźnika ROI (przychód netto, przychód brutto, średnia cena sprzedaży, wartość życiowa klienta itp.)