Visitor Analytics
Skip to main content

Objętość wyszukiwania

TL;DR;

Wielkość wyszukiwania mierzy liczbę wyszukiwań dokonanych przy użyciu danego słowa kluczowego, w danej wyszukiwarce, w danym przedziale czasowym i w danym miejscu geograficznym. Badanie słów kluczowych pod kątem wolumenu wyszukiwania jest ważną częścią planowania treści, ponieważ pozwala skupić się na słowach kluczowych o wyższym wolumenie wyszukiwania, co prowadzi do tego, że treść jest bardziej widoczna w wyszukiwaniach.

Co to jest wielkość wyszukiwania?

Wolumen wyszukiwania to ważna metryka, która mierzy, ile razy dane słowo kluczowe jest wyszukiwane w wyszukiwarkach takich jak Google. Wolumen wyszukiwania może być skorelowany z przedziałem czasowym i lokalizacją geograficzną. Dla przykładu, kiedy odnosimy się do wielkości wyszukiwania słowa kluczowego, możemy zmierzyć: ile razy słowo kluczowe X było wyszukiwane w listopadzie 2019 roku, w USA, w Google. W większości przypadków wolumen wyszukiwania jest dokładnym oszacowaniem, a nie bezwzględnym pomiarem. Istnieje kilka narzędzi, które mogą dostarczyć takich szacunków i pomiarów, takich jak Google Trends, SEMRush lub The Hoth.

Dlaczego wielkość wyszukiwania jest ważna?

Wolumen wyszukiwania jest bardzo ważnym aspektem optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, w strategicznym budowaniu procesu. Przed napisaniem treści warto ocenić, które słowa kluczowe są najbardziej popularne w wyszukiwaniach. Może się okazać, że jedno słowo kluczowe jest bardziej popularne niż niektóre z jego synonimów, co powinno przekonać Cię do użycia go w treści, aby Twoja strona pojawiała się na większej liczbie stron wyników wyszukiwania.

Autorzy treści stron internetowych powinni jednak pamiętać, że im większy jest wolumen wyszukiwania danego słowa kluczowego, tym większa jest konkurencja i tym trudniej jest osiągnąć pozycję w rankingu dla tego słowa kluczowego.

Jednak badanie ilości wyszukiwanych słów kluczowych może również ujawnić niszowe, rzadziej wyszukiwane terminy, które również można wykorzystać w swoich treściach, aby stać się autorytetem w danym temacie.

Jeśli korzystasz z Google Trends, możesz również zobaczyć, jak zmienia się zainteresowanie określonymi słowami kluczowymi w danym przedziale czasowym. Na przykład, ilość wyszukiwanych słów kluczowych związanych z "oponami samochodowymi" prawdopodobnie wzrośnie późną jesienią, podczas gdy ilość wyszukiwanych słów kluczowych związanych ze "strojami kąpielowymi" prawdopodobnie wzrośnie latem.