Visitor Analytics
Skip to main content

Sitemap

TL;DR

Sitemapy są plikami tekstowymi, w których idealnie wyszczególnione są wszystkie strony (bezwzględne adresy URL) w danej domenie, aby uprościć indeksowanie, pobierając wszystkie dostępne adresy URL i odpowiednio je indeksując.

Co to jest sitemapa?

Mapa strony to plik (zazwyczaj XML) zawierający informacje o stronach, filmach wideo i innych plikach znajdujących się w witrynie. Wyszukiwarki korzystają z map strony w celu prawidłowego indeksowania witryny, ponieważ przekazują one indeksującemu następujące informacje: identyfikacja najważniejszych plików w witrynie indeksowanie najnowszych aktualizacji stron i treści zobacz alternatywne wersje językowe strony określenie czasu trwania filmu wideo, kategorii i klasyfikacji pod względem stosowności do wieku zobacz temat, typ i licencję zdjęć.

Dlaczego potrzebna jest mapa witryny?

Mapa strony pomaga robotom indeksującym odkryć witrynę i jej strony oraz poprawić indeksowanie witryny. Zaleca się aktualizację mapy witryny, jeśli: Witryna jest naprawdę duża, a sitemapa pomoże indeksującym znaleźć nowo dodane lub zaktualizowane strony. Witryna zawiera wiele treści i stron, ale nie są one ze sobą powiązane. Witryna jest nowo opublikowana i posiada niewiele linków zewnętrznych do niej prowadzących. Jeśli nie ma linków kierujących do nowo opublikowanych stron lub witryny, Googlebot i inne roboty indeksujące mogą ich nie odnaleźć.

Jak zbudować sitemapę?

Po wybraniu stron, które mają być przeszukiwane przez roboty indeksujące wyszukiwarek, należy określić wersję kanoniczną każdej strony oraz format mapy witryny (XML, RSS, mRSS i Atom 1.0, Text). Mapę witryny można utworzyć ręcznie lub wygenerować automatycznie za pomocą kilku narzędzi innych firm. Po wygenerowaniu mapy witryny należy udostępnić ją robotom indeksującym wyszukiwarek, dodając ją do pliku robots.txt witryny lub przesyłając do Search Console.