Visitor Analytics
Skip to main content

Domena najwyższego poziomu

TL;DR

Domena najwyższego poziomu jest częścią domeny, która znajduje się po końcowej kropce.

O Domenie Najwyższego Poziomu

Domena Najwyższego Poziomu reprezentuje parę liter, które można znaleźć po ostatniej kropce adresu internetowego. Akronimem dla Domeny Najwyższego Poziomu jest TDL. Domena najwyższego poziomu może pomóc użytkownikom w rozpoznaniu strony internetowej powiązanej z adresem internetowym, obszaru, z którego pochodzi firma lub celu organizacji.

Rodzaje domen najwyższego poziomu

Domeny Najwyższego Poziomu są podzielone na kilka kategorii.

Pierwszą z nich jest Generic Top Level Domain (gTLD) i obejmuje ona wszystkie domeny, które nie są związane z danym krajem (na przykład: .com, .org, .net).

Drugi typ to Country-Code Top Level Domains (ccTLD) i zawiera wszystkie domeny, które są identyfikowane z lokalizacją geograficzną (na przykład: .de, .dk, .nl). Zinternacjonalizowane krajowe domeny najwyższego poziomu (IDN ccTLD) reprezentują podkategorię ccTLD i odnoszą się do zestawów znaków innych niż łacińskie.

Innym rodzajem jest sponsorowana domena najwyższego poziomu. Domeny te są opracowywane i finansowane przez prywatne agencje lub stowarzyszenia, które ustalają i wdrażają zasady ograniczające możliwość korzystania z TLD.

Infrastrukturalna domena najwyższego poziomu reprezentuje inną kategorię domen najwyższego poziomu (z jedną domeną: obszar parametrów adresu i routingu). Jest ona zarządzana przez Internet Assigned Numbers Authority w imieniu Internet Engineering Task Force.

Inną kategorią używaną, gdy mówimy o Domenie Najwyższego Poziomu jest testowa Domena Najwyższego Poziomu (tTLD). Te domeny zostały zainstalowane pod .test w celach testowych w procesie rozwoju umiędzynarodowionych nazw domen.

W jaki sposób można zarejestrować domenę najwyższego poziomu?

Aby zarejestrować nazwę domeny w Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), musi to być zrobione przez rejestratora, takiego jak Domain.com. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy nazwa domeny i rozszerzenie domeny jest dostępne poprzez wyszukiwanie domeny.

Po drugie, niektóre informacje powinny być złożone podczas rejestracji. Informacje te są reprezentowane przez nazwę domeny, rozszerzenie domeny najwyższego poziomu, informacje kontaktowe i informacje rozliczeniowe.