Visitor Analytics
Skip to main content

Co to jest adres URL? (jednolity lokalizator zasobów)

Co to jest adres URL

Jednolity lokalizator zasobów (URL) to adres internetowy wskazujący lokalizację strony internetowej lub pliku w Internecie. Adresy URL są najczęściej używane dla stron internetowych, ale mogą być również używane do przesyłania plików (ftp), poczty e-mail (mailto), dostępu do bazy danych (JDBC) i innych.

O adresie URL

URL oznacza jednolity lokalizator zasobów i jest tym samym, co adres internetowy. Adres URL to ciąg znaków, który wskazuje lokalizację zasobu w sieci WWW i wskazuje konkretny protokół używany do uzyskania dostępu do tego zasobu. Popularnym porównaniem dla lepszego zrozumienia adresu URL jest adres domowy, ponieważ nie ma dwóch takich samych adresów na całym świecie, z których każdy jest unikalny i wskazuje na określony dom lub w przypadku adresu URL do określonej strony /plik w Internecie.

Jak konstruowane są adresy URL

Adres URL zazwyczaj zawiera następujące części: protokół lub schemat (http://, ftp://, news://, //itp.), a następnie nazwę domeny (nazwa hosta, kropka i sufiks: com, org, itp). W niektórych przypadkach po nazwie domeny następuje ukośnik i nazwa folderu i/lub określonego zasobu (nazwa pliku i rozszerzenie: .asp, .htm lub .html). Dodatkowe parametry można dodać na końcu łącza w celu lepszej segmentacji. Ostatecznie wszystkie te elementy razem utworzą URL, który w większości przypadków wygląda tak:

http://www.thedomain.com/company/team

Co to są przekierowania adresów URL i kanoniczne adresy URL?

Przekierowanie adresu URL jest używane, gdy strona internetowa zostanie przeniesiona, zmieniona lub usunięta lub adres URL został skrócony. Najpopularniejszą metodą przekierowania adresów URL jest przekierowanie 301 lub 302 w pliku .htaccess.

Często tę samą stronę internetową można otworzyć, wpisując różne odmiany adresu URL:

  • www.example.com
  • przykład.com
  • www.example.com/index.htm

Wyszukiwarki zinterpretują je jako 3 oddzielne strony, mimo że otwierają tę samą stronę, więc do celów SEO należy ustalić kanoniczny adres URL. W powyższym przykładzie głównym/kanonicznym adresem URL będzie www.example.com