Skip to main content

Unikalni odwiedzający

TL;DR

Unikalny odwiedzający (lub unikalny użytkownik) to osoba, która przynajmniej raz w wybranym przedziale czasowym odwiedziła daną witrynę. Liczba unikalnych użytkowników witryny może decydować o ogólnym sukcesie witryny i może być zwiększona poprzez SEO i inne taktyki marketingowe.

O unikalnych użytkownikach witryny

Visitor Analytics liczy unikalnych użytkowników jako liczbę osób, które odwiedzają witrynę przynajmniej raz w wybranym przedziale czasowym. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników analityki internetowej, ponieważ pomaga marketerom zrozumieć zachowanie użytkowników witryny, co umożliwia wyznaczanie celów, wycenę produktów i inne ważne działania.

W oknie Przegląd analizy odwiedzin wyświetlane są następujące informacje o odwiedzających:

  • Odwiedzający
  • Unikalni odwiedzający
  • Mapa odwiedzających na żywo
  • 6 ostatnich odwiedzających
  • Mapa odwiedzających według krajów

Wszystkie te informacje można zobaczyć bardziej szczegółowo w panelu administracyjnym Visitor Analytics Dashboard.

Jak liczeni są unikalni odwiedzający?

Visitor Analytics liczy unikalnych odwiedzających jako liczbę osób, które po raz pierwszy odwiedziły witrynę w wybranym okresie czasu (dzisiaj, w ciągu ostatnich 7 dni, w ciągu ostatnich 4 tygodni lub w dowolnym, wybranym przez użytkownika okresie czasu). Jeśli odwiedzający wejdzie na tę samą witrynę 2 razy w wybranym przedziale czasowym, zostanie policzony raz jako odwiedzający unikalny i raz jako odwiedzający powracający.