Visitor Analytics
Skip to main content

Unikalni odwiedzający

TL;DR

Unikalny odwiedzający (lub unikalny użytkownik) to osoba, która co najmniej raz odwiedziła stronę internetową w wybranym przedziale czasowym. Liczba unikalnych odwiedzających witrynę może dyktować ogólny sukces witryny i można ją zwiększyć za pomocą SEO i innych taktyk marketingowych.

Informacje o unikalnych użytkownikach witryny

Unikalni użytkownicy liczeni są jako liczba osób, które przynajmniej raz odwiedziły witrynę w wybranym okresie czasu. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników analityki internetowej, ponieważ pomaga marketerom zrozumieć zachowanie użytkowników witryny, aby wyznaczyć cele, wycenić produkty i wykonać inne ważne działania.

W Przeglądzie wyświetlane są następujące informacje o odwiedzających:

  • goście
  • Unikalni goście
  • Mapa odwiedzających na żywo
  • 6 ostatnich gości
  • Mapa odwiedzających według kraju

Wszystkie te informacje można wyświetlić bardziej szczegółowo w Panelu nawigacyjnym.

W jaki sposób liczeni są unikalni użytkownicy?

Unikalni użytkownicy są liczeni jako liczba odrębnych osób, które odwiedziły witrynę po raz pierwszy w wybranym okresie (dzisiaj, ostatnich 7 dni, ostatnich 4 tygodni lub dowolnego niestandardowego okresu czasu wybranego przez użytkownika). Jeśli odwiedzający odwiedzi tę samą witrynę 2 razy w wybranym przedziale czasowym, zostanie zaliczony raz jako unikalny odwiedzający i raz jako powracający.