Visitor Analytics
Skip to main content

Status gościa

TL;DR

Odwiedzający witrynę (lub w skrócie odwiedzający) to osoba, która obejrzała jedną lub więcej stron witryny, a status odwiedzającego reprezentuje jej interakcję w witrynie: nowa, powracająca lub przekonwertowana. Status gościa jest ważny dla poprawy ogólnych strategii biznesowych.

Informacje o odwiedzających witrynę

Odwiedzający witrynę to osoba, która wchodzi/przegląda witrynę internetową, bez względu na liczbę podstron. Narzędzia do analityki internetowej, monitorują liczbę odwiedzających, ich status i historię. W menu Goście użytkownicy mają dostęp do następujących informacji:

  • Lista ostatnich odwiedzających wraz z ich statusem (nowy, powracający i konwersja) oraz inne istotne informacje na ich temat
  • Liczba odwiedzających według godziny i dnia
  • Mapa dla odwiedzających i lokalizacja

Wszystkie te informacje można wyświetlić bardziej szczegółowo w Panelu nawigacyjnym. Status odwiedzającegoIstnieją 3 główne typy odwiedzających witrynę internetową wyświetlane w menu Ostatni odwiedzający aplikacji i są one wyświetlane w zależności od wybranego zakresu czasu (dzisiaj, ostatnie 7 dni, ostatnie 4 tygodnie lub dowolny niestandardowy okres czasu wybrany przez użytkownika):

  • Nowy gość: osoba wchodzi na stronę po raz pierwszy
  • Odwiedzający powracający: osoba wróciła na stronę po pierwszej wizycie lub innymi słowy odwiedzający miał dwie lub więcej sesji na stronie.
  • Odwiedzający z konwersją: odwiedzający witrynę osiągnął jedną lub więcej stron konwersji w witrynie. Odwiedzający może być nowy lub powracający, o ile dotarł do strony internetowej ustawionej jako strona konwersji, będzie liczony jako odwiedzający konwersję.

Dlaczego status gościa jest ważny?

Właściciele i administratorzy witryn powinni znać status osób odwiedzających ich witryny, aby ulepszyć swoje strategie biznesowe i marketingowe. Liczba odwiedzających, którzy dokonali konwersji, może być bezpośrednio skorelowana z sukcesem firmy, podczas gdy nowi i powracający użytkownicy mogą sugerować ogólne zainteresowanie produktem/witryną.