Skip to main content

Status gościa

TL; DR

Odwiedzający witrynę (lub w skrócie odwiedzający) to osoba, która przeglądała jedną lub więcej stron witryny, podczas gdy status odwiedzającego reprezentuje ich interakcję na stronie: nowy, powracający lub skonwertowany. Status gościa jest ważny dla poprawy ogólnych strategii biznesowych.

O odwiedzających witrynę

Odwiedzający witrynę to osoba, która wchodzi/przegląda witrynę, bez względu na liczbę stron. Narzędzia do analityki internetowej, takie jak Visitor Analytics, monitorują liczbę odwiedzających, ich status i historię. W menu Odwiedzający Analiza odwiedzin użytkownicy mają dostęp do następujących informacji:

  • Lista najnowszych odwiedzających wraz z ich statusem (nowi, powracający i konwersujący) oraz innymi istotnymi informacjami na ich temat
  • Liczba odwiedzających według godziny i dnia
  • Mapa odwiedzających i lokalizacja

Wszystkie te informacje można wyświetlić bardziej szczegółowo w panelu analizy odwiedzających. Analiza odwiedzin Status użytkownikaIstnieją 3 główne typy odwiedzających witrynę wyświetlane w menu Ostatni odwiedzający aplikacji i są one wyświetlane w zależności od wybranego zakresu czasu (dzisiaj, ostatnie 7 dni, ostatnie 4 tygodnie lub dowolny niestandardowy okres wybrany przez użytkownika) :

  • Nowy użytkownik: osoba wchodzi na stronę po raz pierwszy
  • Odwiedzający powracający: osoba wróciła na stronę internetową po pierwszej wizycie lub, innymi słowy, odwiedzający miał dwie lub więcej sesji na stronie internetowej.
  • Odwiedzający konwersję: odwiedzający witrynę osiągnął jedną lub więcej stron konwersji w witrynie. Użytkownik może być nowy lub powracający, o ile dotarł do strony internetowej, która została skonfigurowana jako strona konwersji w Visitor Analytics, zostanie policzony jako odwiedzający konwersję.

Dlaczego status gościa jest ważny?

Właściciele i administratorzy witryn powinni znać status odwiedzających ich witrynę, aby ulepszyć swoje strategie biznesowe i marketingowe. Liczba odwiedzających konwersję może być bezpośrednio skorelowana z sukcesem firmy, podczas gdy nowi i powracający użytkownicy mogą sugerować ogólne zainteresowanie produktem/witryną.