Visitor Analytics
Skip to main content

Odwiedzający według kraju

TL;DR

Odwiedzający witrynę (lub w skrócie odwiedzający) to ludzie, którzy przeglądają jedną lub więcej stron witryny. Ci goście mogą zostać oddzieleni i wyświetleni przez narzędzia do analityki internetowej w zależności od wielu czynników, z których jednym jest lokalizacja. Znajomość kraju odwiedzającego witrynę ma znaczenie dla strategii biznesowej.

Informacje o odwiedzających witrynę

Odwiedzający witrynę to osoba, która wchodzi/przegląda witrynę internetową, bez względu na liczbę podstron.

Narzędzia analityki internetowej, takie jak monitorowanie liczby odwiedzających i ich rodzaju. W menu Goście użytkownicy mają dostęp do następujących informacji:

  • Lista ostatnich odwiedzających z ich typem (nowy, powracający i konwersja) oraz inne istotne informacje na ich temat
  • Liczba odwiedzających według godziny i dnia
  • Mapa dla odwiedzających i lokalizacja

W Przeglądzie wyświetlane są następujące informacje o odwiedzających:

  • goście
  • Unikalni goście
  • Mapa odwiedzających na żywo
  • 6 ostatnich gości
  • Mapa odwiedzających według kraju

Wszystkie te informacje można wyświetlić bardziej szczegółowo w Panelu nawigacyjnym.

W jaki sposób liczeni są użytkownicy witryny według kraju?

Proces liczenia odwiedzających witrynę wygląda następująco: Kiedy osoba odwiedza witrynę, jej komputer, smartfon lub inne urządzenie wymienia informacje z serwerem witryny. Każda strona internetowa składa się z wielu plików, a serwer przesyła każdy z tych plików do przeglądarki użytkownika. Na podstawie tego typu danych można monitorować ruch na stronie głównej serwisu i wszystkich innych stronach internetowych, a także na segmentach serwisu. W ten sposób narzędzia analityczne określają dokładnie, ilu odwiedzających otrzymuje każdy segment.

Dlaczego ważne jest, aby wiedzieć, skąd pochodzą goście?

Odwiedzający witrynę są ważni, ponieważ w większości przypadków potwierdzają sukces witryny. Im więcej odwiedzających witrynę, tym większa świadomość marki i większe szanse na konwersję. Znajomość grupy docelowej to jeden z pierwszych kroków do udanego biznesu. Lokalizacja odwiedzających ma kluczowe znaczenie dla dostarczania odpowiednich treści i usług.