Skip to main content

Odwiedzający witrynę

TL; DR

Odwiedzający witrynę (lub w skrócie odwiedzający) to osoby, które przeglądają jedną lub więcej stron witryny. Liczba odwiedzających witrynę może decydować o ogólnym sukcesie witryny, a tę liczbę można zwiększyć dzięki SEO i wielu innym procedurom marketingowym.

O odwiedzających witrynę

Odwiedzający witrynę to osoba, która wchodzi/przegląda witrynę, bez względu na liczbę stron.

Narzędzia do analityki internetowej, takie jak Visitor Analytics, monitorują liczbę odwiedzających i ich typ. W menu Odwiedzający Analiza odwiedzających użytkownicy mają dostęp do następujących informacji:

  • Lista najnowszych odwiedzających wraz z ich typem (nowi, powracający i konwersujący) oraz inne istotne informacje na ich temat
  • Liczba odwiedzających według godziny i dnia
  • Mapa odwiedzających i lokalizacja

W Przeglądzie analizy odwiedzających wyświetlane są następujące informacje o odwiedzających:

  • goście
  • Wyjątkowi Odwiedzający
  • Mapa odwiedzających na żywo
  • 6 ostatnich odwiedzających
  • Mapa odwiedzających według kraju

Wszystkie te informacje można wyświetlić bardziej szczegółowo w panelu analizy odwiedzających.

Jak liczeni są odwiedzający witrynę?

Proces liczenia odwiedzających witrynę internetową wygląda następująco: Kiedy dana osoba odwiedza witrynę internetową, jej komputer, smartfon lub inne urządzenie wymienia informacje z serwerem. Każda strona internetowa składa się z wielu plików, a serwer przesyła każdy z tych plików do przeglądarki użytkownika (gdzie strona jest renderowana). Z tego typu danych można monitorować ruch na stronie głównej serwisu oraz wszystkich innych stronach internetowych, a także na segmentach serwisu. W ten sposób narzędzia analityczne dokładnie określają, ilu odwiedzających otrzymuje każdy segment.

Dlaczego odwiedzający witrynę są ważni?

Odwiedzający witrynę są ważni, ponieważ w większości przypadków potwierdzają sukces witryny. Im więcej odwiedzających ma strona internetowa, tym wyższa jest świadomość marki i szanse na konwersję.

Liczbę odwiedzających witrynę można zwiększyć dzięki optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, reklamom online, publikowaniu w mediach społecznościowych, blogowaniu gości i kilku innym metodom.