W tym przeglądzie statystyk internetowych prezentowane są najbardziej użyteczne wskaźniki KPI dotyczące ruchu na twojej witrynie, w wybranej skali czasowej:

 1. Powracający odwiedzający:Ilu odwiedzających odwiedziło Twoją witrynę co najmniej 2 razy.
 2. Nowi odwiedzający:Odwiedzający, którzy nigdy wcześniej nie odwiedzili Twojej witryny (Unikalni odwiedzający).
 3. Sesje:Wszystkie sesje wykonane przez odwiedzających w wybranym przedziale czasowym. Sesja reprezentuje okres czasu, w którym odwiedzający przeglądał Twoją witrynę. Jeden użytkownik może utworzyć wiele sesji. Nowa sesja jest tworzona, jeśli od ostatniej wizyty odwiedzającego minęły ponad 3 godziny.
 4. Średnia liczba sesji na użytkownika:Średnia liczba sesji wszystkichużytkownikówodwiedzających Twoją witrynę w wybranym okresie czasu.
 5. Wizytyna stronie: Liczba wizyt na stronie wykonanych przez odwiedzających. Jeden odwiedzający może wygenerować wiele wizyt.
 6. Średnia liczbastron na sesję: Średnia liczba stron odwiedzonych przez odwiedzającego podczas sesji. Liczba ta jest obliczana na podstawie wszystkich odwiedzających w wybranym okresie czasu.
 7. Średniczas trwania sesji:Średni czas trwania wszystkich sesji wygenerowanych przez odwiedzających w wybranym okresie czasu.
 8. Współczynnik odrzuceń:Procent wizyt, podczas których odwiedzający opuścił witrynę po przejrzeniu tylko jednej strony. Nie ma znaczenia, jak długo użytkownik przebywał na stronie ani w jaki sposób ją opuścił. Nazywamy to "odbiciem", jeśli jest to wizyta z tylko jedną interakcją z witryną.
 9. Odwiedzający ogółem:Suma wszystkich typów użytkowników (nowi, powracający, skonwertowani), którzy odwiedzili witrynę w wybranym okresie czasu. Jest to domyślny "duży" wykres, który pojawia się po otwarciu tego modułu, ale można go łatwo zastąpić dowolnym mniejszym wykresem, po prostu wybierając dowolny z nich.

Ruch jest duszą Twojej witryny. Jeśli są odwiedzający, będą też klienci. Wykorzystaj te informacje, aby sprawdzić, jak wydajność witryny zareagowała na podjęte przez Ciebie działania.

Ważne wskazówki:

 • Każdy mały wykres można rozwinąć, po prostu go zaznaczając, zastępując w ten sposób większy wykres znajdujący się poniżej.
 • Wykresy zawierające średnią nie będą uwzględniać zer, które mają być obliczone (w stosownych przypadkach). Na przykład, jeśli wybrany zakres czasowy to ostatnie 7 dni, ale wizyty są tylko z dnia dzisiejszego i z 4. dnia wstecz, a dla pozostałych dni nie ma żadnych danych, to średnie zostaną obliczone z uwzględnieniem tylko tych 2 dni.
 • Średni czas trwania sesjinie będzie uwzględniał sesji, w których odwiedzono tylko jedną stronę. W związku z tym w przypadku witryn z jedną stroną (lub sesji obejmujących tylko jedną wizytę) może być wyświetlany niezbyt dokładny czas, chyba że witryna zostanie wielokrotnie przeładowana. Dzieje się tak dlatego, że czas spędzony w witrynie jest odliczany jako suma dokładnego czasu wizyty na pierwszej stronie i dokładnego czasu na następnej stronie (lub stronach).

Ustawianie czasu

Tuż nad wykresami znajduje się selektor daty, który umożliwia wybranie określonego zakresu czasu lub nawet dnia, którego mają dotyczyć poniższe dane. Ważne jest, aby ograniczyć zakres dat do określonych okresów, w których prowadzono potencjalne kampanie lub podejmowano inne działania, aby móc zmierzyć, na ile te działania były skuteczne, w celu planowania przyszłości.

Ważne wskazówki:

 • Próbnik daty umożliwia wybranie najwcześniejszej możliwej daty rozpoczęcia, czyli dnia, w którym ta funkcja została udostępniona. Jeśli w witrynie wystąpiło zdarzenie resetowania danych (które miało miejsce po dacie uruchomienia funkcji), datą rozpoczęcia analizy danych w tym widoku będzie dzień, w którym przeprowadzono reset.
 • Można również wybrać, czy dane mają być prezentowane w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym czy rocznym.
 • Po aktywowaniu pola wyboru "Pokaż porównanie z poprzednim okresem" w prawym górnym rogu, dla każdego wykresu zostanie wyświetlona dodatkowa linia w obrębie wykresów, pokazująca dane z poprzedniego okresu w celu ich porównania.

Po zaznaczeniu pola wyboruPokaż porównanie z poprzednim okresem czasu do wszystkich wykresów zostanie dodana druga pomarańczowa przerywana linia. Linie te będą wyświetlać dane, które były śledzone w okresie wcześniejszym niż aktualnie wybrany. Jeśli zatem okresem wybranym do analizy jest bieżący tydzień, poprzednim okresem będzie ta sama liczba dni, ale sprzed bieżącego tygodnia.

Ważne wskazówki:

 • Porównanie zostanie również zdefiniowane jako - pokolorowane na zielono lub czerwono - wartości procentowe, w zależności od zwiększenia lub zmniejszenia ilości danych.
 • Kolor procentowy dla wzrostu/spadku współczynnika odrzuceń będzie odwrócony, ponieważ spadek współczynnika odrzuceń oznacza poprawę.
 • Jeśli jedna z linii na wykresie - zielona lub pomarańczowa przerywana - utrzymuje się na poziomie 0 przez cały wybrany okres, porównanie procentowe nie ma zastosowania.
 • Wykres kołowy Odwiedzający zostanie zastąpiony dwoma wykresami słupkowymi, dzięki którym łatwo porównasz, czy Twoja witryna była często odwiedzana przez nowych czy powracających użytkowników.

Dzięki temu będziesz mógł zobaczyć, jak kształtowały się Twoje wskaźniki KPI w czasie.

 • Wiele elementów zawiera opcje umożliwiające wyświetlenie informacji lub wykonanie dalszych czynności. Wystarczy przesunąć kursor po różnych elementach, aby przekonać się, jak wiele danych kryje się w danym widoku.
 • Prawie wszystkie widoki i niektóre pojedyncze elementy zawierają małe "i-ikony", które dostarczają dodatkowych informacji o widoku/elemencie. Najedź kursorem na te ikony, aby uzyskać więcej informacji.
 • W prawym górnym rogu każdego widoku znajduje się ikona "Przeładuj": Obracająca się strzałka powoduje odświeżenie całej strony po kliknięciu.