Skip to main content

Protocolul Internet (IP)

TL;DR

O adresă IP este un identificator online unic pentru fiecare dispozitiv conectat la internet și ajută la urmărirea locației și a rețelei dispozitivului.

Ce este un IP?

"IP" este acronimul de la "Internet Protocol", iar "adresa" se referă la numărul unic atribuit fiecărui dispozitiv care utilizează protocolul Internet pentru comunicare. Există două tipuri de IP-uri:

  • IP-uri statice
  • IP-uri dinamice.

A avea un IP static înseamnă că adresele IP nu se vor schimba și că veți avea același IP în fiecare zi dacă vă conectați la aceeași rețea.

Care este rolul urmăririi IP?

Rolul unei adrese IP este pentru identificarea interfeței de rețea și pentru ca serviciile de geolocalizare să estimeze cu exactitate unde vă aflați. IP-urile statice sunt o opțiune pentru întreprinderi, de obicei, deoarece sunt foarte utile pentru serviciile dedicate (de exemplu, servere web sau FTP, găzduirea de servere de calculatoare).

Rețineți că adresele de rețea sunt concepute pentru a fi identificatori unici în întreaga rețea, deși unele rețele permit adreselocale, private sau administrate la nivel local, care pot să nu fie unice.

De ce este importantă anonimizarea IP?

Anonimizarea IP este o funcție care împiedică stocarea unei adrese IP și a fost concepută pentru a ajuta toți proprietarii de site-uri web să respecte reglementările legale, cum ar fi GDPR, propriile politici de confidențialitate șinormele locale de protecție a datelor.

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), există câteva reguli simple de luat în considerare:

  1. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.
  2. Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.
  3. Principiile și normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora ar trebui să respecte, indiferent de naționalitatea sau reședința acestora, drepturile și libertățile lor fundamentale, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

 

Aceasta este o informație cheie importantă, deoarece o adresă IP se încadrează în categoria datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) "date cu caracter personal" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective;

iar anonimizarea sau pseudonimizarea se referă la următoarele:

(5) "pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Iată un ghid pas cu pas pentru a anonimiza toate IP-urile vizitatorilor dvs. în aplicația Visitor Analytics:

  1. Conectați-vă la contul dumneavoastră Visitor Analytics și selectați site-ul dvs.
  2. Mergeți la Website Settings (Setări site web)
  3. Setați Anonimizarea IP-urilor vizitatorilor mei pe ON și faceți clic pe Salvare

Odată ce ați activat opțiunea de anonimizare, niciunul dintre IP-urile vizitatorilor dvs. nu va fi stocat. Notă: Prin selectarea Anonimizării IP, nu veți vedea niciodată adrese IP în Visitor Analytics. Nu urmărim vizitatorii dvs. prin intermediul adresei IP și nu vă va afecta deloc datele.