Visitor Analytics

GDPR:s inverkan på sociala medier – allt du behöver veta

February 25, 2022

GDPR kräver att företag konsekvent prioriterar skyddet av EU:s konsumenters personuppgifter i sin verksamhet och sina rutiner. I den här artikeln kan du lära dig allt om GDPR-påverkan på sociala medier. Eftersom sociala medier är en nyckelform av direkt kommunikation mellan företag och konsumenter, bör marknadsförare arbeta för att förstå konsekvenserna av GDPR angående denna strategiska arm.

Vad är sociala medier?

Sociala medier – för alla som har gömt sig under en sten i Nordkorea de senaste 15 åren – hänvisar till onlineplattformar där människor delar idéer och information.

Några av de största spelarna här inkluderar Facebook, YouTube, WhatsApp och TikTok.

Det finns 3,6 miljarder aktiva användare av sociala medier globalt, vilket betyder att de representerar nästan hälften av världens befolkning. Detta antal förväntas öka till 4,4 miljarder år 2025 (Statista). Den mängd personuppgifter som dessa användare tillhandahåller gör dessa plattformar till ett av de mest effektiva marknadsföringsverktygen för företag.

År 2020 nådde utgifterna för annonser i sociala medier 132 miljarder dollar och den totala summan förväntas överstiga 200 miljarder dollar under de kommande två åren (Statista).

Vilka är GDPR-implikationerna för marknadsförare på sociala medier?

General Data Protection Regulations(GDPR) är en EU-lag som trädde i kraft 2018. Den är uppbyggd kring att skydda personuppgifter för EU-medborgare och invånare.

Lagen har ingen betydelse för individer som använder sociala medier enbart av personliga skäl. Istället gäller det användningen av sociala medier i professionell egenskap och förhindrar behandling, lagring eller delning av personuppgifter utan ägarens medgivande.

Reglerna gäller för alla företag i världen som har personuppgifter om EU-medborgare och invånare, oavsett om de är baserade i unionen.

Respektera EU-medborgares och invånares datarättigheter

EU-lagstiftningen skyddar åtta grundläggande rättigheter för onlineanvändare när det gäller deras onlinepersonuppgifter:

 1. Rätten till information
 2. Rätten till tillgång
 3. Rätten till rättelse
 4. Rätten till radering
 5. Rätten till begränsning av behandling
 6. Rätten till dataportabilitet
 7. Rätten att invända
 8. Rätten att undvika automatiskt beslutsfattande

Ett företags ansvar att respektera dessa åtta grundläggande rättigheter sträcker sig till deras användardata på sociala medier. Detta inkluderar allt som kan identifiera en användare – som namn, födelsedatum, webbläsarcookies och spårningspixlar.

Det finns också en extra "särskild kategori" av data som kräver en högre skyddsnivå, såsom information om ras, etnicitet och religion.

Samtycke är nyckeln

Det är avgörande att EU-konsumenter uttryckligen måste ge sitt samtycke till hur dessa uppgifter samlas in, lagras och används, såväl som till dess överföring av allt till tredje part. Marknadsförare på sociala medier har länge krävt sådant samtycke från användare innan de samlar in och använder deras data, men detta krav är nu strängare enligt GDPR. Lyckligtvis har samtycke och dataanvändning länge effektivt täckts av villkoren och integritetsmeddelanden för sociala medieplattformar. Med samtycke redan på plats har GDPR haft en mindre direkt effekt på marknadsföring på sociala medier än i andra delar av sektorn. Detta innebär att organisk marknadsföring på sociala medier i stort sett är opåverkad av GDPR-bestämmelserna, eftersom att lägga upp innehåll och engagera användare inte kräver insamling av personuppgifter. Det finns heller inga problem med helt anonymiserad data – så att helt enkelt spåra saker som antal följare eller engagemangsgrad är inte ett problem. Problemet när det kommer till sociala medier och GDPR är när du extraherar personuppgifter från plattformen och lagrar dem någon annanstans inom ditt företag, eller när du använder den för att generera och samla in data i utbyte mot till exempel tillgång till en nedladdning.

Nyckelområden av GDPR-betydelse för marknadsförare på sociala medier

Här är de tre huvudsakliga sätten som GDPR påverkar marknadsföring i sociala medier: 1. Begränsning av remarketingannonser och spårningspixlarRemarketing (eller retargeting) gör det möjligt för företag att skapa annonser som följer deras webbplatsbesökare till de sociala medieplattformar de använder, tack vare en pixel som identifierar dem som tidigare besökare på din webbplats (eller en specifik sida på den). Denna information gör remarketing till ett effektivt marknadsföringsverktyg, men GDPR-lagstiftningen kräver nu att konsumenter uttryckligen samtycker till att deras data används för sådana aktiviteter. Detta inkluderar samtycke för användning av retargeting-cookies. Om du riktar dig till EU-konsumenter måste du få ett uttryckligt samtycke när du använder personuppgifter – inklusive användarspårning – och du måste avslöja efterlevnad av GDPR i varje skede av din marknadsföringstratt. Detta kommer naturligtvis att lägga till extra steg till marknadsföringskampanjer och innebära att några av de genererade leads oundvikligen kommer att försvinna. Det kommer också att göra det svårare att marknadsföra till de sociala medier-användare som har besökt din webbplats tidigare. 2. Tvingar användare av sociala medier att acceptera ditt integritetsmeddelandeNär du annonserar för att generera potentiella kunder på sociala medier måste du se till att alla formulär för att samla in data har en lämplig friskrivning och länk till integritetsmeddelandet, utan förmarkerad opt-in rutor för att inhämta samtycke.

Och enligt GDPR måste besökare på en målsida för sociala medier anmäla sig två gånger – för det första för att acceptera ditt integritetsmeddelande och för det andra för att följa din uppmaning. 3. Begränsar spårning av användarbeteende Analysav sociala medier är avgörande för marknadsföring, men GDPR begränsar nu övervakningen av användarbeteende på sociala medier.

Om du har märkt skillnader i trafikvolymer till din webbplats, inklusive avhopp och datafördröjning, måste du testa dina cookieopt-ins för att säkerställa att din sociala medietrafik accepterar villkoren.

Vilka är GDPR-straffen för bristande efterlevnad?

GDPR ålägger stränga böter för företag som anses otillräckligt skydda EU-medborgarnas personuppgifter, med ett tvådelat bötessystem: Nivå 1: upp till 10 miljoner euro, eller 2 % av den årliga globala intäkterna från föregående år, beroende på vilket som är högre Nivå 2: upp till 20 miljoner euro, eller 4 % av den årliga globala omsättningen från föregående år, beroende på vilket som är högst

 • Nivå 1: upp till 10 miljoner euro, eller 2 % av den årliga globala omsättningen från föregående år, beroende på vilket som är högst
 • Nivå 2: upp till 20 miljoner euro, eller 4 % av den årliga globala omsättningen från föregående år, beroende på vilket som är högst

Vad du behöver göra för att förbli GDPR-kompatibel

Genomför en internrevisionBedöm dina operativa rutiner och processer för alla sociala medieplattformar som används.

Kartlägg flödet av personuppgifter längs dessa kanaler, så att du kan se var den kommer ifrån och vem den delas med.

Identifiera vilken data du har om befintliga EU-invånare och granska tredjepartstjänsteavtal för att säkerställa deras GDPR-efterlevnad – inklusive foton av anställda på din webbplats och sociala mediekanaler. Se till "Privacy by Design"Detta är ett nyckeltema som löper genom GDPR, och innebär att du måste planera och bestämma hur personuppgifter kan passera genom ditt företag på ett så säkert och säkert sätt som möjligt. I praktiken innebär det att de strängaste integritetsinställningarna nu gäller för alla företagsprodukter eller tjänster. Personuppgifter ska endast samlas in när det är nödvändigt och endast sparas under den tid som krävs. Ha ett tydligt och koncist sekretessmeddelandeSkapa ett lättillgängligt sekretessmeddelande, inklusive din policy för sociala medier, med alla marknadsföringsaktiviteter. På så sätt förstår användarna vad som händer med deras data. Sök tillstånd varje steg på vägenSkaffa uttryckligt samtycke för behandling av personuppgifter genom lätt tillgängliga opt-in-formulär som är skrivna på ett tydligt, okomplicerat språk.

Dessa formulär måste vara mer detaljerade än tidigare, med information om vilken information som samlas in och varför den delas. Dessa opt-ins måste också vara mobilvänliga. Kom ihåg - inaktivitet betyder inte samtycke; användare måste vidta åtgärder för sig själva. Se till att din rättsliga grund för behandling av dataFöretag måste kunna motivera sin rättsliga grund för att behandla personuppgifter.

De måste också ha system på plats för kunder att begära ändringar eller borttagning av sina personuppgifter – inklusive överföring till ett annat företag. Begränsa tillgängligheten för sociala mediedata till anställda. Upprätta en företagspolicy som informerar människor om hantering av sociala medier och reglerna kring GDPR. Detta bör innefatta att utse specifika anställda att hantera sociala mediesidor för att förhindra obehörig åtkomst till personuppgifter, med inloggningar som inte delas med hela din personal, samt regler som förhindrar användning av personliga sociala mediekonton för företagsaktiviteter. Policyn för sociala medier bör innehålla följande punkter:

 • Risk för förtal
 • Rykte och varumärkeshantering
 • Hantera negativa kommentarer
 • Övervakning av anställda
 • Skydda information om anställda

Förklara och motivera din avsikt med dataFöretag kan bara samla in och behandla data om de har en laglig grund för att göra det.

Förklara därför för användarna varför ditt företag behöver deras personuppgifter och vad de kommer att användas till.

Informera dem om eventuella processer som har införts efter att de först beviljat samtycke. Du kan också behöva uppdatera ditt cookiemeddelande. Efterlevnad är en pågående uppgiftGDPR-efterlevnad kan vara en tids- och resurskrävande process, men den extra noggrannhet som tas för att skydda personuppgifter uppskattas av användarna. Att anpassa din marknadsföringsstrategi för sociala medier är ytterligare en möjlighet att bygga upp förtroende hos kunder och attrahera bättre leads. Det bästa rådet är att lära dig om de nya GDPR-kraven, se över ditt företags rutiner för behandling av data och att tilldela någon att fortsätta upprätthålla kompatibla dataregister.

Categories
 • For Small Business Owners
 • For Digital Marketers
 • For Website Analysts
 • For Enterprise, Agency & SaaS
 • Website Statistics
 • Visitor Behaviour Analytics
 • Visitor Communication
 • GDPR & Data Privacy Regulations
 • Website Intelligence
 • Digital Marketing
 • Digital Wellbeing
 • Product Updates
 • Company Updates
 • Newsletter
 • Hubs and Guides
You might also like
Hur dataskyddslagar har påverkat smart teknik?
Hur dataskyddslagar har påverkat smart teknik?
California Consumer Privacy Act (CCPA) gäller från och med idag, den 1 januari 2020.
California Consumer Privacy Act (CCPA) gäller från och med idag, den 1 januari 2020.
Vad innebär GDPR-överensstämmelse för personliga webbplatser?
Vad innebär GDPR-överensstämmelse för personliga webbplatser?
Insikter i din inkorg

Anslut dig till vårt nyhetsbrev för att få regelbundna nyheter. Och oroa dig inte, vi kommer inte att berätta för försäljningen.

Share article