Skip to main content

Irlands datasekretessvakt eskalerar stora tekniska problem

Under en månad som har sett Österrike, Frankrikeoch Norge tillkännage att Google Analytics inte anses vara GDPR-kompatibelt, är Irland det senaste landet som har blivit indraget i den eskalerande debatten.

EU:s ombudsman, Emily O'Reilly har inlett en förfrågan angående Europeiska kommissionens (EG) uppfattade underlåtenhet att agera mot den irländska staten när det gäller efterlevnad av GDPR.

Flytten kommer efter klagomål från Irish Council for Civil Liberties ( ICCL) om hur den irländska dataskyddskommissionen (DPC) har hanterat klagomål om integritetsintrång.

ICCL, som länge har varit en hård kritik av DPC, hävdar att hela 98 % av klagomålen om stora intrång förblir oadresserade – något som DPC förnekar.

Kärnan i debatten är att medan ICCL och andra hävdar att efterlevnaden av GDPR i Irland är allvarligt otillräcklig, verkar EG vara av åsikten att bevisen inte stöder detta.

Allt detta härrör från det faktum att flera stora teknikföretag har sina EU-huvudkontor i Dublin och därmed Irland, och DPC har blivit de facto regulatorn av deras databehandlingsaktiviteter över hela kontinenten under GDPR:s "one-stop-shop-regel".

Beslut från DPC har dock varit långsamma att komma, och detta har resulterat i omfattande kritik mot deras hantering av det som blir ett alltmer framträdande debattämne.

Läs mer om detta => https://www.irishtimes.com/business/technology/emily-o-reilly-opens-inquiry-into-european-commission-policing-of-gdpr-in-ireland-1.4798907