Skip to main content

Vet alltid hur du jämför med dina konkurrenter

Kontrollera och jämför genomsnittliga besök, användning av webbläsare, enheter eller skärmupplösningar för andra aktörer inom samma affärssektor!


Antal besökare och besök

Är din webbplats över eller under affärssektorernas genomsnitt?

Antal besökare och besök

Är din webbplats över eller under affärssektorernas genomsnitt?

Operativsystem som används

Vilka operativsystem används mest för att besöka dina konkurrenters webbplatser?

Operativsystem som används

Vilka operativsystem används mest för att besöka dina konkurrenters webbplatser?

Använda webbläsare

Jämförs din webbplats webbläsarstatistik med den som spåras i genomsnitt för besök från samma företagssektor? 

Använda webbläsare

Jämförs din webbplats webbläsarstatistik med den som spåras i genomsnitt för besök från samma företagssektor? 

Enheter och skärmupplösningar som används

Vilka enhetstyper och skärmupplösningar används i genomsnitt av dina konkurrenters besökare? Får du färre eller fler besök än de får från mobiler?

Enheter och skärmupplösningar som används

Vilka enhetstyper och skärmupplösningar används i genomsnitt av dina konkurrenters besökare? Får du färre eller fler besök än de får från mobiler?