Skip to main content

Få en överblick över alla dina viktiga KPI:er på några sekunder

Prestanda & tidseffektivitet spelar roll.

De viktigaste KPI:erna vart du än går

Ha ett status quo och se utvecklingen av din webbplatss framgång över tid, på en sekund!

De viktigaste KPI:erna vart du än går

Ha ett status quo och se utvecklingen av din webbplatss framgång över tid, på en sekund!

Avancerade tidsinställningar

Välj önskad tidsperiod som data ska motsvara, eller om data ska visas baserat på dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga intervall.

Avancerade tidsinställningar

Välj önskad tidsperiod som data ska motsvara, eller om data ska visas baserat på dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga intervall.

Jämför data för två tidsperioder

Markera bara en kryssruta och visa olika datauppsättningar i ett diagram, för enkla prestandajämförelser.

Jämför data för två tidsperioder

Markera bara en kryssruta och visa olika datauppsättningar i ett diagram, för enkla prestandajämförelser.