Visitor Analytics
Skip to main content

Vid en blick. All inkommande trafik uppdelad i dess kanaler.

Se hur mycket av din trafik som är direkttrafik eller som når din webbplats via e-post, sociala mediekanaler, organisk sökning eller hänvisningar.

Kontrollera varje kanals andel av din övergripande webbplatsbesök

Vilka kanaler är dina viktigaste när det gäller trafik?

Vad är din genomsnittliga besökslängd för en trafikkanal?

Hur länge stannade webbplatsbesökare till en viss kanal på din webbplats? Och hur jämför det med sessionslängderna för besökare som når din webbplats via andra trafikkanaler?

Se det genomsnittliga antalet sidor per besök för varje kanal

Avslöja hur många sidor som i genomsnitt öppnades per besök baserat på dina trafikkanaler!

Varje kanals individuella avvisningsfrekvens

Kontrollera den genomsnittliga avvisningsfrekvensen för varje inkommande trafikkanal. Vilken av dina kanaler är den svagaste länken med högst avvisningsfrekvens?