Visitor Analytics
Skip to main content

200 Status OK

TL;DR;

200 Status OK är ett standardsvar på en HTTPS-förfrågan, vilket innebär att resursen du försöker komma åt på webben kan nås utan fel. I en webbläsare, som Chrome eller Mozilla, kommer du vanligtvis inte att se det här meddelandet, utan istället kommer det begärda innehållet att visas direkt (t.ex. hemsidan för din favorittidning).

Vad är 200 Status OK?

200 Status OK är en del av listan över standardsvar på en HTTPS-förfrågan, tillsammans med 301, 302, 404 och 500. Enkelt uttryckt är detta vad som händer när du försöker komma åt en resurs på en webbplats och allt fungerar utan problem . I en webbläsare, som Chrome eller Mozilla, kommer du vanligtvis inte att se det här meddelandet, utan istället kommer det begärda innehållet att visas direkt (t.ex. hemsidan för din favorittidning).

Du kommer sannolikt att se denna status markerad i grönt när du använder onlineverktyg som Googles Search Console. Där kan du som webbansvarig kontrollera täckningen av alla webbadresser på din webbplats. 200 Status OK betyder att webbadressen du kontrollerar kan genomsökas av Google och kan nås av användare.