Visitor Analytics
Skip to main content

403 Förbjudet

TL;DR;

En 403 Forbidden är en HTTP-svarsstatus som indikerar att servern har förstått begäran, men att den nekar användaren tillgång till de resurser de söker. Detta händer vanligtvis när innehållet är begränsat till registrerade användare eller administratörer och begränsat för alla andra.

Vad är ett 403 Förbjudet fel?

Ett 403-fel är en HTTP-svarsstatuskod som visar användaren att han eller hon inte har behörighet att få tillgång till en resurs på servern. Detta kan inträffa när innehållet är begränsat till registrerade användare eller när det finns ett visst villkor för att få tillgång till uppgifterna.

Den här typen av fel kan uppstå när du försöker skriva en exakt URL i din webbläsare som pekar på en fil i en webbplats struktur, men filen är inte tillgänglig för vanliga användare, utan endast för webbplatsens administratörer. Detta kan vara av säkerhets-, integritets- eller funktionsskäl. Felet kan också bero på att serverns ägare ställer in behörigheter (läsa, skriva, utföra) på ett felaktigt sätt.

Oavsett orsaken kan felet 403 förbjudet endast åtgärdas av den person som har direkt tillgång till filerna på servern. Som Internetanvändare kan du inte göra mycket åt saken, förutom att be webbansvarig om behörigheter, som de kanske ger eller inte ger, beroende på vilken typ av resurs du försöker få tillgång till.