Visitor Analytics
Skip to main content

Webbläsare

TL;DR

En webbläsare är en app med den primära funktionen att hämta informationsresurser från webben, omvandla dem till läsbart innehåll och visa dem på användarens enheter.

Vad är en webbläsare?

En webbläsare (eller kortare webbläsare) är ett program som används för att komma åt Internet. Syftet med en webbläsare är att hämta data och information från World Wide Web och visa den på enheter. Det finns dedikerade webbläsare för olika typer av enheter (mobil, stationär) och alla större webbläsare har mobilversioner. Webbläsare används för att komma åt och visa webbplatser och andra typer av innehåll som skapas i HTML och XML. HTML är det standardiserade Hypertext Markup Language för dokument som skapats för webbläsaren att visa, medan XML är den omfattande versionen av det. Dessa typer av språk förstärks i de flesta fall med CSS (Cascading Style Sheets) och JS (JavaScript) teknologier. CSS har rollen att anpassa innehåll på ett visuellt sätt över flera enheter och separera typsnitt, layouter, färger och andra element, medan JS används för att skapa dynamiskt innehåll.

Webbläsarfunktionen finns i menyn Enheter, och det är en av funktionerna som hjälper webbplatsägare att lägga strategier om UI/UX.

Varför är webbläsare viktiga?

Det viktigaste med webbläsare är att de omvandlar sidor som levereras med Hypertext Transfer Protocol (HTTP/HTTPS), File Transfer Protocol (FTP), men även från e-posthantering (mailto:) och webbfiler (fil:), till innehåll som annars inte skulle ha varit läsbart för människor.

Den första webbläsaren skapades 1990 och sedan dess har det skett en kontinuerlig utveckling inom detta område, med fler funktioner som successivt lagts till i webbläsare. Från och med andra kvartalet i år har mer än hälften av världens befolkning använt en webbläsare.

Hur fungerar webbläsare?

Det här är stegen som en webbläsare tar för att visa innehåll: Efter att ha angett URL:en hittar webbläsaren IP-adressen för domännamnet. Därefter skickar den en HTTP-förfrågan till servern. Efter att servern skickat tillbaka ett svar kommer webbläsaren att börja rendera sidan. Webbläsaren kommer också att skicka ytterligare förfrågningar om inbäddade objekt (bilder, CSS) tills webbsidan är helt laddad.

Vilka är de vanligaste webbläsarna?

Enligt Wikipedia är här några av de bästa webbläsarna:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Opera