Visitor Analytics
Skip to main content

Cascading Style Sheets (CSS)

TL;DR

CSS fungerar tillsammans med HTML och har rollen att anpassa innehållet från webbsidor, på ett visuellt sätt, över flera enheter. Det dikterar stilen genom att separera typsnitt, layouter, färger och andra element och förbättrar användarupplevelsen.

Om Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) fungerar tillsammans med Hypertext Markup Language (HTML) för att förbättra designen av webbsidor. Genom CSS kan webbdesigners sätta upp en stil för en sida och den stilen kommer att tillämpas på alla andra sidor och element på hela webbplatsen. CSS används för att få webbplatser att se mer tilltalande ut och förbättra användarupplevelsen.

Varför är CSS viktigt?

CSS tillåter utvecklare att specificera en stil en gång och webbläsaren kommer att tillämpa samma specifika stil många gånger efteråt på webbsidorna eller dokumentet., så det är tidseffektivt. Genom denna metod skapas också större kontroll över layouten, samtidigt som flexibiliteten och interaktiviteten på webbplatsen förbättras. CSS gör det också enklare att uppdatera webbplatser, genom att eliminera den upprepade kodningsstilen för grundläggande HTML, och har fördelen av att minska antalet fel i koden.