Visitor Analytics
Skip to main content

Kostnad per Mille (CPM)

TL;DR

Även kallad kostnad per tusen (CPT), prismodellen Cost Per Mille debiterar annonsörer ett fast pris för varje 1000 visningar/visningar, oavsett om annonsen klickades på eller inte. Det är en mycket vanligt använd reklammetod, särskilt när målet med kampanjen är att skapa medvetenhet och när klickfrekvensen (CTR) inte är relevant.

Om CPM

Cost Per Mille eller kostnad per tusen annonsvisningar är en av de främsta annonsprismodellerna. Även om det används mycket ofta, indikerar CPM inte nödvändigtvis effektiviteten av en annons/kampanj. Så när annonsörer strävar efter att öka konverteringar som försäljning eller registreringar, föredrar de ofta att välja andra prissättningsmodeller, som kostnad per klick (CPC) eller kostnad per åtgärd (CPA) för att planera sina budgetar.

När används Kostnaden per Mille?

CPM rekommenderas att användas när syftet med annonsen är att skapa varumärkeskännedom och för annonser där visningar är mer värdefulla snarare än klick i allmänhet (t.ex. politiska kampanjer).

Detta är dock den mest populära prismodellen för videoannonsering. Youtube är känt för att använda den här typen av annonsmodell och tar ut ett fast pris per 1000 videovisningar, med priset beroende på i vilken position annonsen placeras på användarnas skärm. Det är också mycket utbrett i medianätverk (TV, radio, tidningar, tidskrifter, etc).

Hur beräknas kostnaden per mil?

Formeln för CPM är följande:

Kostnad per mil = kostnad för annonsen ($) /antal genererade visningar x 1 000

Om du till exempel investerar 1 200 USD i en annons och den totala uppskattade målgruppen är 150 000 personer, har du en kostnad per mil på 1 200 USD/200 000 x 1 000 = 0,006 x 1 000 USD = 6 USD. Det betyder att du betalar $6 för 1 000 visningar.