Visitor Analytics
Skip to main content

Uppmaning till handling (CTA)

TL;DR

Call to action (CTA) är en fras som används i marknadsföring och syftar på de ord som används för att tvinga läsare eller lyssnare att vidta en önskad åtgärd som leder till en konvertering.

Om Call to Action

Call to action eller kortfattat CTA är en populär marknadsföringsterm som används i reklam och försäljning. Det är vanligtvis en instruktion till publiken att göra något, en frasering som är avsedd att framkalla ett snabbt svar från läsaren eller lyssnaren. När det kommer till webbplatser kan en CTA vara en knapp, en banner eller annat klickbart innehåll, som låter besökaren göra en åtgärd som tryckte ner honom eller henne i konverteringstratten.

Vilka är några exempel på CTA?

Några av de mest populära online-uppmaningen är:

 • Bli Medlem
 • Registrera
 • Ring upp
 • Prenumerera
 • Donera
 • köpa
 • Beställa
 • Dela med sig
 • Följ
 • Ladda ner

Andra typer av uppmaning till handling är mer utarbetade och skapar en känsla av möjlighet eller tidsbegränsning för läsaren:

 • Påbörja din gratis provperiod
 • Tidsbegränsat erbjudande
 • Köp 1 och få 1 gratis
 • 50 % rabatt före midnatt

CTA:er är dock inte exklusiva för den digitala industrin, eftersom de också används i print och i live-interaktioner (ex: "Kontanter eller kredit?").

Hur man skapar en bra uppmaning

CTA:er måste vara övertygande för att övertyga människor att gå vidare med begäran. De viktigaste egenskaperna hos en effektiv uppmaning är:

 • Kort längd (högst 5 ord)
 • Ha en känsla av brådska (så att läsaren inte skjuter upp att klicka)
 • Innehålla ett imperativt verb (att låta som ett kommando eller begäran)
 • Bra placering och design (färger och storlek bör märkas tydligt)
 • Ha en tydlig fördel (för att öka intresset och tvinga användare att vidta åtgärder)