Visitor Analytics
Skip to main content

Konverteringstratt

TL;DR

Konverteringskanalen hänvisar till besökarens resa på en webbplats, som går igenom flera på varandra följande stadier såsom intresse, lust och handling, för att på detta sätt förvandla en enkel besökare till en köpare/prenumerant/lead/etc. Konverteringskanalen kan hjälpa till att visualisera hela marknadsföringsprocessen, vilket gör den lättare att kontrollera.

Om omvandlingskanaler

En konverteringstratt (ibland kallad marknadsförings- eller försäljningstratt) är en marknadsföringsfras som används för att beskriva resan för ett kundformulär som en slumpmässig besökare till att bli en köpare, prenumerant, lead eller annan form av konvertering. Trattens analogi används för att förklara hur besökaren eller användaren guidas genom beslutsprocessen till det sista steget av att köpa en produkt, ladda ner ett dokument eller vidta någon annan relevant åtgärd på en webbplats.

Vad är ett exempel på en konverteringstratt?

Konverteringskanalen kan ha flera steg för besökaren att glida igenom, men den mest grundläggande konverteringstratten kan återgå till detta:

Medvetenhet ↓ Intresse ↓ Begär ↓ Handling