Visitor Analytics
Skip to main content

Genomsökningsbarhet

TL;DR

Genomsökningsbarhet säkerställer en smidig process för sökmotorernas spindlar att genomsöka webbplatsen för att få information om den och för att indexera den.

Vad är genomsökningsbarhet?

Genomsökningsbarhet representerar hur lätt det är för sökmotorer att genomsöka en webbplats utan att missa väsentligt innehåll eller att deras sökrobot blockeras. Sökrobotar eller spindlar representerar sökmotorernas bots som genomsöker en webbplats för att samla information om dess innehåll och rangordna den på lämpligt sätt.

Varför är genomsökningsbarhet viktigt för en webbplats?

Om en sökmotors bot genomsöker webbplatsen korrekt och hämtar all information, kommer webbplatsen och dess sidor att framgångsrikt indexeras.

Men om det finns trasiga länkar eller felaktig inställning av webbplatskarta kan det leda till några genomsökningsproblem, och sökmotorns spindel kommer inte att kunna komma åt, genomsöka och indexera specifikt innehåll på en webbplats.

För att säkerställa en korrekt och smidig genomsökning av en webbplats, kontrollera den här listan med åtgärder som du bör undvika eftersom de kan hindra spindlarna från att genomsöka:

  • Se till att ha en korrekt robots.txt-filoch att robots metataggen på en specifik sida inte blockerar sökroboten.
  • Kontrollera HTTP-koderna. t.ex. kommer statuskod 200 att antyda att åtgärden har lyckats och att allt är ok.
  • Verifiera HTTP-svarsrubrikfälten som kan påverka din SEO-strategi: som x-robots-tagg (t.ex. X-Robots-Tag: noindex); server (t.ex. Server: nginx); plats (se till att webbadresserna som ska omdirigeras fungerar), och länken till visar att den begärda resursen har en relation med andra resurser.