Visitor Analytics
Skip to main content

Konverteringsfrekvensoptimering (CRO)

TL;DR

Konverteringsfrekvensoptimeringen är den process genom vilken procentandelen konverteringar ökar genom att metodiskt analysera data och testa olika versioner av samma webbplats eller marknadsföringskampanj.

Vad betyder optimering av omvandlingsfrekvens?

Innan man kan förstå processen för optimering av konverteringsfrekvensen måste man veta vad en konvertering representerar (t.ex. betalning, prenumeration, lead) och hur man beräknar konverteringsfrekvensen. Genom ansträngningar för att optimera omvandlingsfrekvensen lyckas företag öka antalet omvandlingar utan att investera mer pengar i webbplatstrafik, vilket ökar deras ROI (return of investment) och övergripande lönsamhet. Oftast är det mer kostnadseffektivt att omvandla nuvarande webbplatsbesökare till konverterade besökare (köpare, följare, leads, etc) än att locka nya besökare till webbplatsen.

Metoder för optimering av webbplatsens omvandlingsfrekvens

CRO innebär att ta reda på vad besökare letar efter när de navigerar på en viss webbplats och ge dem det enklaste sättet för dem att nå det. För bästa resultat bör denna process alltid baseras på dataanalys och aldrig på antaganden eller gissningar.

Innan man påbörjar processen för optimering av konverteringsfrekvensen måste man börja med en revision, undersöka några branschriktmärken för att se i vilken situation den nuvarande omvandlingsfrekvensen befinner sig, identifiera var på webbplatsen konverteringstratten kan förbättras och vilka mätvärden som bör förbättras.

Det finns flera metoder för optimering av konverteringsfrekvens, beroende på KPI:erna (key performance indicators) som är avsedda att förbättras, men två av de mest populära är: långtidstrafikobservation (beteende, sessionsrepris, värmekartor) och A/B-testning ( undersökningar, segmentering och personalisering). Att kombinera dessa två under en välplanerad tidsperiod kommer säkert att förbättra webbplatsens konverteringsfrekvens, men man måste komma ihåg att ha tålamod eftersom detta inte är en engångsfix, utan en kontinuerlig process.