Visitor Analytics
Skip to main content

Kärnuppdatering

TL;DR

En kärnuppdatering sker när Google justerar sin algoritm för kärnsökningsrankning, vanligtvis för att anpassa sig till nya situationer som kan påverka relevansen och användbarheten av sökresultaten de tillhandahåller. En kärnuppdatering rullas vanligtvis ut 3 eller 4 gånger om året och kan påverka en hel del webbplatser när det gäller deras rankning.

Vad är en kärnuppdatering?

Google uppdaterar ständigt algoritmen som den använder för att rangordna webbplatser baserat på deras relevans. Medan vissa uppdateringar är smånär det gäller antalet webbplatser som påverkas av det, är andra stora uppdateringar som förändrar hur webbplatser rankas mer markant. Dessa kallas kärnuppdateringareftersom Google justerar sin algoritmför kärnsökning för att upprätthålla de högsta standarderna för relevans och användbarhet i sina sökresultat. Google gör vanligtvis dessa uppdateringar offentliga. De inträffar 3 eller 4 gånger per år och effekterna är att många webbplatser antingen stiger eller faller avsevärt genom rankingen, på kort tid.

Exempel på större kärnuppdateringar

Det som har gjort Google till jätten av sökmotorer är den ständiga ansträngningen att anpassa sökalgoritmen för att kunna särskilja verkligt relevanta webbplatser från webbplatser som försökte lura sig till toppen av SERP.