Visitor Analytics
Skip to main content

Dynamisk rendering

TL;DR;

Dynamisk renderingär den process genom vilken ett problemmed genomsökning av en webbplats som använder Javascript löses genom att robotar tillhandahåller en annan statisk HTML-versionav webbsidan.

Vad är dynamisk rendering?

Dynamisk rendering är ett ämne för avancerade webbplatsutvecklare och det är inte en procedur som vi rekommenderar för nybörjare eller för webbplatsägare och entreprenörer med tekniska kunskapsnivåer under avancerade. Med detta sagt är dynamisk rendering en process som utvecklats för att lösa potentiella genomsökningsproblemför webbplatser som använder JavaScript. De flesta moderna webbplatser använder inte bara statiskt innehåll. Javascript ingår i koden som används av de flesta mallar, plugins och tillägg som alla användare skulle lägga till på sin webbplats när de använder en webbsidabyggare.

Tyvärr kan Javascript vara svårt att läsa och tolka av webbsökare. Om du har kopplat din webbplats till ett Google Search Console-konto kan du kontrollera hur sökrobotar ser din webbsida genom att göra en URL-inspektion. Det är inte så ovanligt att man stöter på webbsidor som inte visar en del av innehållet ordentligt, på grund av Javascript. Allt beror på vilken webbbyggnadsplattform du använder och hur din mall och plugins fungerar. Om så är fallet kan dynamisk rendering användas för att skapa en statisk HTML-versionav sidan som ska visas för sökrobotarna istället för originalversionen.

Tillåts dynamisk rendering av Google?

Vid första anblicken kan dynamisk rendering verka som en svart hatt-teknik, eftersom sökroboten och användarna inte ser samma innehåll. Om detta skulle missbrukas av webbutvecklare kan det leda till att man försöker lura sökroboten. Men om innehållet på de två versionerna av sidan liknar varandra riskerar webbplatsen inte att få några påföljder. Så inte bara är dynamisk rendering tillåtenutan det rekommenderas också i vissa fall, eftersom det hjälper Google att bättre och snabbare förstå innehållet det behöver för att genomsöka.

Först och främst bör du undersöka om du behöver dynamisk rendering. Om dina webbadresser genomsöks korrekt behöver du inte lägga till dem. Om det behövs rekommenderar vi att du använder en experts tjänster för att implementera dynamisk rendering. Läs mer på Googles utvecklarsida.