Visitor Analytics
Skip to main content

Deeplink /Deep Linking

TL;DR;

En djuplänk är en hyperlänk som pekar på innehåll på en viss webbsida, istället för hemsidan på en webbplats. Djuplänkning är praxis att använda denna typ av hyperlänkar.

Djuplänkning kan ha en effekt på auktoriteten för en sida, förutom att öka domänauktoriteten. Detta kan användas för SEO-ändamål.

Vad är djuplänkning?

Djuplänkning hänvisar till praxis att skapa särskilda webbsidor, istället för hemsidorna, som mål för en eller flera hyperlänkar. Tekniskt sett finns det ingen skillnad mellan dessa två typer av hyperlänkar. Däremot är djuplänkning mer praktiskt för användare, eftersom de pekar direkt till källan till en bit information. Annars skulle de tvingas ta det extra steget att söka efter just det innehållet på hela målwebbplatsen. Vidare kan djuplänkar vara viktigt för SEO-ändamål, eftersom det ökar auktoriteten för vilken sida som helst, förutom att det har en effekt på domänauktoriteten. Intern länkning på en webbplats (länkar webbsidor från samma domän) är också en form av djuplänkning.

Problem med djuplänkar – finns det problem med djuplänkar?

Ur ett juridiskt perspektiv har det tidigare förekommit anspråk mot djuplänkning. Dessa kom från webbplatser som var missnöjda med att deras hemsida kringgicks av djuplänkar. Det har dock slagits fast att det inte är några problem med djuplänkar och det är tillåtet, eftersom webbadresser är adresser som är offentliga. Webbplatsägare har alltid möjlighet att begränsa åtkomsten till alla webbsidor de vill ha. Webbplatser med prenumerationsbaserat premiuminnehåll kan använda den här typen av system, i vilket fall kommer åtkomst till en hyperlänk till en begränsad sida att leda till ett 403 - Förbjudet fel om användaren inte har rätt referenser.