Visitor Analytics
Skip to main content

Nyckelord kannibalisering

TL;DR

Nyckelord kannibalisering representerar innehåll som placeras på flera sidor eller artiklar på samma webbplats med samma sökord eller mycket liknande för att rankas högre i sökmotorerna. Detta slutar ofta med att man skapar sidor som konkurrerar med varandra.

Vad är sökord kannibalisering?

Det låter helt skrämmande, men konceptet med sökordskannibalisering är ganska gammalt och ett mycket vanligt problem i SEO-strukturerna på många webbplatser. Den identifierar problemet med att ha flera sidor som konkurrerar om samma (eller extremt lika) sökord/sökordskluster.

Detta ofta obemärkta problem påverkar SEO-potentialen på dina sidor på ett dåligt sätt. Om mer än en sida har samma sökordsmål som en annan sida på din webbplats skapar det "förvirring" i sökmotorn. Detta resulterar i en onödig kamp för att bestämma vilken sida som ska rankas för vilken term.

Det finns en ganska vanlig missuppfattning att ju fler sidor du har inriktade på ett sökord på din webbplats, desto högre rankas du för det sökordet. Men det är inte så och enkelt uttryckt, när du har ett dussin sidor som rankas för samma sökord, konkurrerar du faktiskt med dig själv.

Vilka är effekterna av kannibalisering av sökord?

1. Du kommer att få oönskade rankningar

Detta händer när två sidor rankas för samma sökord, och den som ger sämre resultat rankas högre på Google eller annan SERP än den bättre.

2. Du kommer att minska din egen auktoritet

De två sidorna som konkurrerar mot varandra kommer inte bara att få dig att ge upp organisk trafik från din högkvalitativa sida. Den lägre kvaliteten på sidan rankas högre delar upp din klickfrekvens. Du har blivit din egen konkurrent, och kraften i dina länkar och ankartexter blir urvattnad.

3. Ditt konverteringsnummer kan minska

När de kannibaliserande sidorna kommer att konvertera mer än dina kvalitetssidor, kommer du att förlora potentiella leads eftersom de kommer att landa på sidan med mindre relevans och kvalitet.

Hur identifierar du sökord kannibalisering på din webbplats?

Använd ett verktygför att se webbplatsens organiska sökordslista och exportera den till ett kalkylblad. Filtrera sedan resultaten så att sökordskolumnen är i alfabetisk ordning. Sedan kommer du att kunna avgöra om några sidor eller webbadresser är inriktade på samma sökord eller mycket liknande sökord. Om så är fallet har du själv ett fall av sökordskannibalisering.

Ett annat sätt att kontrollera om din webbplats lider av sökordskannibalism eller inte är ganska enkelt. Du bör söka på din webbplats efter ett specifikt sökord som du misstänker kan ha flera resultat. Då bör du googla på site:domain.com "sökord"och om två eller fler sidor dyker upp är svaret ja, din webbplats lider av sökordskannibalism.

Hur fixar du sökordskannibalisering?

Strukturera om din webbplats

Hur? Du tar din mest auktoritativa sida och gör den till en mål- eller pelarsidasom länkar till liknande sidor som är relaterade till dina riktade sökord. På så sätt kommer det inte att finnas några misstag vilket sökord som är i fokus på varje sida.

Du kan skapa ett kalkylblad och lista varje sida tillsammans med dess fokussökord. Var och en av sidorna blir auktoritetssida för sitt respektive sökord. Om sidorna finns, se till att du skriver om innehållet så att informationen stämmer överens med sökordet.

Radera alla sökordsreferenser

Sök igenom sidorna och ta bort alla omnämnanden av nyckelordet kannibal. Det kommer inte att lösa det till 100 %, eftersom Google förlitar sig på många fler signaler för att ta reda på rätt ranking.

Skapa nya målsidor

Kanske saknar du en sida som konsoliderar ett visst sökord. Så du bör skapa denna unika målsida för att fungera som din auktoritativa källsida och sedan länka till de andra sidorna därifrån.

Slå ihop några sidor

Slå samman sidorna som kannibalisera varandra för att göra en supersida. Tänk på att 301 omdirigeraden andra sidan till den nya URL:en, eller båda, om du bestämmer dig för en ny URL.

En 301-omdirigering skickar besökarna på en viss webbsida som inte finns längre till den nya sidan. Det hjälper dig att konsolidera ditt kannibaliserade innehåll genom att länka de mindre relevanta sidorna till den mest auktoritativa.

301s taktik är dock endast lämplig när sidorna är väldigt lika vad gäller innehåll och matchar de specifika sökordsfrågorna.

Hitta nya nyckelord

Om dina sidor redan är väldigt olika och fulla av innehåll kan det enda problemet med din webbplats vara en dåligt planerad sökordsstrategi. Försök att hitta nya sökord och se till att de beskriver varje sidas innehåll korrekt.

Sökord kannibalisering i PPC-kampanjer

Nyckelord kannibalisering sker inte bara på SEO-nivå. Det kan också hittas i dina PPC-kampanjer. Så ibland kan du vara din egen största PPC-tävling. Olika sökord i din kampanj tävlar mot varandra i en intern auktion när de matchar samma term.

Den med högst annonsrankning kommer att vara det vinnande sökordet. Detta kan leda till att du förlorar kontrollen över trafiken från din kampanj. En annonsgrupp, som har särskilda termer i annonser, kan förlora sin trafik till en annan gruppsom inriktar sig på samma sökord.

Intern sökordstävling

Nyckelordet kannibalisering i PPC-kampanjer är också känt som Internal Keyword Competition, vilket naturligtvis inte låter lika roligt. Det inträffar när du har två eller flera dubbletter av sökord som delar identisk inriktning i ditt Google Ads-konto och därmed konkurrerar om samma sökterm. Dessa dubbletter av sökord som konkurrerar delar samma syntax och matchningstyp. De delar också samma målgruppsinställningar.

När händer det?

Det inträffar vanligtvis när samma sökord visas i flera olika kampanjer, men också när identiska sökord finns i två eller flera annonsgrupper inom en kampanj. Så Google Ads måste välja ett sökord för att delta i auktionen. Du kan inte låta två eller flera sökord delta i samma auktion. Sökordet som det kommer att välja är det som har högst beräknad annonsrankning.

Varför skulle du inte låta det hända?

Att ha den här typen av sökordskannibalisering i dina PPC-kampanjer kommer att resultera i ökad PPC. Du bjuder praktiskt taget nu mot dig själv. Om du har två identiska sökord med samma inriktning kommer de att dela ett enda kvalitetsresultat. Och om den enda skillnaden mellan de två är det högsta CPC-budet, kommer Google givetvis att välja att visa det med det högre budet.

Ett annat problem som kan uppstå är meddelandevarianter. Om du inte tar kontroll över vilka instanser av sökordsmålsidor som är viktigare för dig kan du sabotera din strategi. Användare kommer inte att se rätt budskap och framtida resultatanalyser kommer att bli mycket svåra att göra.