Visitor Analytics
Skip to main content

Sökordstäthet

TL;DR

Sökordstäthet hänvisar till antalet (som %) av samma sökord inom ett visst innehåll med ett specifikt antal ord. För att beräkna förhållandet mellan nyckelorden, använd formeln: (Totalt antal gånger nyckelordetanvänds i ditt innehåll/Totalt antal ord av analyserat innehåll) * 100.

Vad är sökordstäthet?

Sökordstäthet, även kallad nyckelordsfrekvens, representerar frekvensen (procentandelen) av ett sökord i ett innehåll. För att beräkna sökordstätheten för en sida eller en artikel, dividera antalet gånger ett specifikt sökord nämns med det totala antalet ord på sidan.

Formel för sökordstäthet

(Totalt antal gånger nyckelordetanvänds i ditt innehåll/Totalt antal ord av analyserat innehåll) * 100.

Obs! När du beräknar sökordstäthet, ignorera HTML-taggar och andra inbäddade taggar som inte kommer att visas på sidan när innehållet publiceras.

Exempel:Om ditt innehåll har 500 ord och samma sökordanvänds 10 gånger, är sökordstätheten(10/500)*100 = 2%.

Vad är den optimala sökordstätheten?

För närvarande finns det inget korrekt sätt att veta hur många sökord en sida tillåts ha för att undvika nyckelordsstoppning och för att få en ordentlig sökordstäthet och hög rankning i sökmotorresultat. Å andra sidan beror nyckelordstätheten på innehållet, sammanhanget och tiden också; en viral artikel i nyheterna om något som just släppts av ett väletablerat företag kan behöva betydligt färre sökord för att rankas högt än ett äldre vintergrönt blogginlägg.

Vissa inofficiella riktlinjer rekommenderar dock en gräns på 1 sökord per 200 ord innehåll för att indexeras och undvika påföljder från sökmotorer.