Visitor Analytics
Skip to main content

Målinriktning av sidor med URL-mönster

TL;DR

Med hjälp av sidmålsättning med URL-mönster kan du aktivera funktioner i Visitor Analytics för en uppsättning sidor som har ett gemensamt element, t.ex. samma ord, samma sökväg osv. Visitor Analytics erbjuder dig 5 metoder för att definiera ett URL-mönster: Du kan använda dessa metoder för att skapa ett mönster: Simple Match, Exact Match, Starts With, Ends With och Contains.

 

Vad är Page Targeting med URL-mönster?

Med hjälp av URL-mönster kan du aktivera flera funktioner på en specifik uppsättning sidor på din webbplats. För Visitor Analytics kan URL-mönster användas för att definiera en uppsättning sidor som ska användas för att generera en värmekarta samt för att definiera ett steg i en konverteringstratt.

 

Hur kan ett nytt URL-mönster definieras?

Om du vill ange ett URL-mönster för att rikta in dig på fler sidor har du olika alternativ. Först klickar du på rullgardinsmenyn "Välj URL-matchningstyp". Följande alternativ visas:

 1. Enkel matchning:Den här målinriktningsmodellen omfattar alla element i sidans URL. Inklusive eventuella fragment eller frågetecken, protokoll eller tillägget "www".
 2. Exakt matchning:Endast en specifik webbadress med dess protokoll. URL:en kan också innehålla ett fragment eller en frågeserie.
 3. Börjar med: Endast webbadresser som börjar med det värde du angett.
 4. Slutar med: Endast webbadresser som slutar med det värde du angett.
 5. Innehåller: Endast webbadresser som innehåller det angivna värdet.

 

Exempel

 

Enkel matchning

Matchningen är korrekt om sökvägen för din användar-URL är densamma som sökvägen för målsidan.

Enkel matchning: http://www.yourwebsite.com/products/

Korrekt matchning:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/?q=lp-EOkA
 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http: // www.yourwebsite.com/PRODUCTS

Felaktig matchning:

 • http:// yourwebsite.com/products/firstproduct
 • http:// yourwebsite.com/products/categories
 • http:// yourwebsite.com/products/favorites

 

Exakt matchning

Matchningen är korrekt om din användar-URL är exaktdensamma som URL:n för målsidan.

Exakt matchning:

www.yourwebsite.com/products/firstproduct/

Korrekt matchning:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/firstproduct/?shlY

Felaktig matchning:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/products/firstproduct/?dhlYjy25
 • http:// www.yourwebsite.com/products/firstproduct/details

 

Börjar med

Matchningen är korrekt om din användar-URL börjar exakt som du angav.

Börjar med: http:// www.yourwebsite.com/products/

Rätt matchning:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/categories/firstcategory/firstproduct/details
 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/products/y=4gf5

Felaktig matchning:

 • http:// www.yourwebsite.com/homepage/
 • https:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// yourwebsite.com/products/

 

Slutar med

Matchningen är korrekt om din användar-URL slutar precis som du angav.

Slutar med: products/

Rätt matchning:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/homepage/products/
 • https:// www.yourwebsite.com/products/

Felaktig matchning:

 • http:// www.yourwebsite.com/products/categories/
 • https:// www.yourwebsite.com/products/firstproduct
 • https:// www.yourwebsite.com/products/categories/favorites/

 

Innehåller

Matchningen är korrekt om din användar-URL innehåller den text som du har angett.

Innehåller: produkter

Korrekt matchning:

 • http:// www.yourwebsite.com/homepage/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/products/
 • http:// www.yourwebsite.com/products/categories/favorites

Felaktig matchning:

 • http:// www.yourwebsite.com/homepage
 • http:// www.yourwebsite.com/contact
 • http:// www.yourwebsite.com/features