Visitor Analytics
Skip to main content

TL;DR

Räckvidd avser antalet personer som ser en annons eller en kampanj.

Vad är räckvidden som mått?

Räckvidd, som ett mått, hänvisar till det uppskattade antalet personer som det är möjligt att nå via reklamkanaler eller andra reklamkampanjer.

Vad är skillnaden mellan räckvidd och visningar?

Medan räckviddenrepresenterar antalet personer som har sett en annons eller ett innehåll i en kampanj, hänvisar visningarna till antalet gånger själva innehållet har setts. För att göra det lättare att förstå, om en webbplats kör en annons och den sågs av 1000 personer, då är räckvidden 1000. Men om annonsen visades 5000 gånger blir visningarna 5000, eftersom en person kan se samma annons flera gånger.

Varför är räckvidden viktig?

Alla mätvärden spelar en stor roll i analys av webbplatser och kampanjer, så här är varför det är viktigt att spåra räckvidden:

  • Att känna till antalet personer som har sett ett innehåll hjälper företagsägarna att ta reda på om det finns ett behov av optimering. För att vara mer specifik, om en annons ses av ett stort antal människor, men konverteringsfrekvensen är låg, kan innehållet optimeras för mer engagerande innehåll. Eller för en annan publik.
  • Om räckvidden är hög visar det framgången för ett innehåll eller en annons och ökar dess chanser att interagera med eller att delas på webben.

Räckvidd kan delas in i flera kategorier på flera distributionskanaler; här är några medier som ger räckvidden för ett innehåll eller en annons:

  • Facebook-räckvidd, som kan vara organisk, betald eller viral;
  • Facebook-annonsräckvidd;
  • Twitter räckvidd;
  • Instagram räckvidd;
  • Google Ads räckvidd;
  • Youtube-kanalanalys > Räckvidd