Visitor Analytics
Skip to main content

Klibbighet

TL;DR

Stickiness hänvisar till den tid som spenderas på sidan eller det höga antalet besökta sidor under flera sessioner av samma besökare eller användare.

Vad är kundklibbighet?

Kund- eller webbklibbighet hänvisar till processen för en besökare att upprepade gånger besöka en viss webbplats, att (om)bläddra på flera sidor och tillbringa mer tid på en webbplatss sidor. Klibbighet mäts ofta i genomsnittliga minuter per månad som besökarna spenderar eller i termer av sidvisningar. Dessutom kan klibbigheten hänvisa till: Sessionsklibbighet som hänvisar till en kunds (eller besökares) tendens att spendera mer tid på en webbplats vid varje webbplatsbesök; Webbplatsens klibbighet, eller upprepad användning, hänvisar till en kunds (eller besökares) tendens att återbesöka sidorna flera gånger under flera sessioner.

Hur ökar man klibbigheten på hemsidan?

Stickiness innebär en utmärkt onboarding-process fokuserad på engagemang och till och med gamification för att motivera besökarna att komma tillbaka till webbplatsen och hålla sig inom den. För att öka klibbigheten för en webbplats kan följande taktik övervägas: Skapa en smidig introduktionsprocess Tillhandahåll övertygande och relevant innehåll Lägg till interna länkar för korsreferenser och för att hålla besökaren inom webbplatsen för mer information Tillåt användaren att anpassa sin instrumentpanel (t.ex. , Slack)