Visitor Analytics
Skip to main content

Reklam i sökmotorer (SEA)

TL;DR;

Search Engine Advertising (SEA) är en term som används tillsammans med Search Engine Marketing för att beteckna en typ av Pay-Per-Click-annonsering som fokuserar på att främja sponsrat innehåll i SERP, ovanför organiska resultat, vilket ger annonsörer exponering och klick från sökningar som är relevanta för deras verksamhet, i utbyte mot en varierande summa pengar.

Vad är Search Engine Advertising (SEA)?

Search Engine Advertising, även kallad Search Engine Marketing, är en särskild typ av Pay-Per-Click-annonsering som placerar betalda resultat i SERP (Search Engine Results Page), med hjälp av ett komplext system av budgivning och betalningar för att bestämma värdet av ett klick på ett visst resultat. Många annonsörer använder SEA, särskilt om de inte har lyckats placera sig organiskt ännu, för att locka användare till sina webbplatser. Även om systemet för betalda annonser bygger på betalningar för klick på annonsen innehåller det också kriterier för relevans. Det innebär att annonsen, och det innehåll den leder till, måste erbjuda något som är relevant för sökordet och får inte vara vilseledande, bara för att locka kunder.

Även om sponsrade resultat liknar organiska (normala) resultat och delas på samma resultatsida i sökmotorn, är de tydligt åtskilda från organiska sökresultat och markerade som annonser. De visas vanligen högst upp på SERP. I Google visas de som en liten grön kvadrat med ett tecken för "annons".

Är annonsering i sökmotorer effektiv?

Vetenskapliga teorier som motstånd mot övertalning förklarar hur individer instinktivt undviker meddelanden som är utformade som ett försök att övertyga dem om något. Det gäller även för annonser, eftersom människor har svårare att övertalas att köpa något genom uttalad reklam. Denna teori stöds av data i SERP, som visar att de flesta användare (mer än 70 %) klickar på de organiska resultaten, även om de ligger under de betalda resultaten, eftersom de tenderar att instinktivt lita mer på dem än på de betalda. Det är därför som utseendet på betalda och organiska resultat har blivit mer och mer likartat, eftersom Google försöker begränsa den negativa effekten av motstånd mot övertalning och har fått sökannonser att se väldigt lika ut som organiska resultat, i förhoppning om att användarna ska vara mindre benägna att lägga märke till en skillnad. Men även med denna statistik finns det en enorm marknad kvar för SEA, och detta utgör den huvudsakliga inkomsten för företag som Google. För vissa annonsörer kan SEA visa sig vara effektivt, medan det för andra kanske inte är samma sak. Fördelen med systemet är att man kan spåra avkastningen på investeringar exakt och själv bedöma hur mycket en SEA-kampanj ger i form av klick, försäljning eller leads.