Visitor Analytics
Skip to main content

Sökvolym

TL;DR;

Sökvolym mäter antalet sökningar som utförs med ett nyckelord på en viss sökmotor, under en viss tidsperiod och på en viss geografisk plats. Sökvolymforskning av nyckelord är en viktig del av innehållsplaneringen för att fokusera innehållet på nyckelord med högre sökvolym, vilket leder till att innehållet visas mer i sökningar.

Vad är sökvolym?

Sökvolym är ett viktigt mått som mäter hur många gånger ett visst sökord söks i sökmotorer som Google. Sökvolymen kan korreleras med en tidsram och en geografisk plats. För att ge ett exempel, när vi hänvisar till sökvolymen för ett nyckelord kan vi mäta: hur många gånger har nyckelord X sökts i november 2019, i USA, på Google. Oftast är sökvolymen en exakt uppskattning, snarare än ett absolut mått. Det finns flera verktyg som kan ge sådana uppskattningar och mätningar, som Google Trends, SEMRush eller The Hoth.

Varför är sökvolym viktigt?

Sökvolymen är en mycket viktig aspekt av sökmotoroptimering, i den strategiska uppbyggnaden av processen. Innan man skriver innehåll är det klokt att bedöma vilka nyckelord som är de mest populära i sökningarna. Du kan mycket väl upptäcka att ett nyckelord är mer populärt än vissa av dess synonymer, vilket då bör övertyga dig om att använda det i ditt innehåll, för att din webbsida ska visas på fler sidor med sökresultat.

Författare av webbplatsinnehåll bör dock komma ihåg att ju mer sökvolym ett sökord får, desto mer konkurrens kommer det att dra till sig och desto svårare blir det att rankas för det sökordet.

Men genom att göra sökordsforskning kan man också upptäcka nischade, mindre sökta termer som man också kan välja att använda i sitt innehåll för att etablera sig som en auktoritet inom just det ämnet.

Om du använder Google Trends kan du också se hur vissa sökord varierar i intresse under en viss tidsperiod. Till exempel kommer sökvolymen för "bildäck"-relaterade sökord troligen att öka under senhösten, medan sökvolymen för "baddräkt"-relaterade sökord troligen kommer att öka under sommaren.