Visitor Analytics
Skip to main content

Underdomän

TL;DR

En underdomän är en domän i DNS-hierarkin och används främst för att skapa flera specifika kategorier, landningssidor eller webbplatser.

Vad är en subdomän?

En underdomän, som också kallas för underdomän, är en domän som ligger under en annan domän i DNS-hierarkin (Domain Name System). De flesta underdomäner skapas för att göra användarupplevelsen bekvämare och för att URL:erna ska vara lätta att komma ihåg för specifika sidor på en webbplats (t.ex. blogg eller support).

När ska du använda en subdomän?

Subdomäner kan användas av olika skäl:

  • Skapa specifika innehållskategorier, till exempel blog.yoursite.com, support.yoursite.com, store.yoursite.com.
  • Dela domänutrymme med andra personer och anpassa deras URL genom att erbjuda en name.yoursite.com.
  • Skapa en separat kategori för inloggning eller olika tjänster, t.ex. en app (t.ex. app.yoursite.com).
  • Skapa flera webbplatser eller landningssidor.