Visitor Analytics
Skip to main content

Urchin Tracking Module Parameters (UTM)

UTM-parametrar (Urchin Tracking Module)är URL-parametrar som används av marknadsförare och webbplatsägare för att bättre spåra resultatet av marknadsföringskampanjer online. Även om källan till besök på en viss målsida också kan spåras genom att titta på hänvisningskällor, kan UTM-parametrar ge ytterligare information om källan till trafiken som kommer från en viss länk.

De kan helt enkelt läggas till efter URL:en avsedd för spårning, varefter de tolkas och "förstås" av analysverktyg, som kommer att bearbeta informationen åt användaren. Appen har en distinkt funktion som heter "URL-kampanjer" där marknadsföringskampanjresultat visas baserat på UTM-parametrar.

Det finns 5 standardparametrarsom kan läggas till i vilken URL som helst. De första 3 är obligatoriska och de sista 2 är valfria.

· utm_source(obligatorisk parameter) – du kan använda denna för att definiera vilken webbplats som skickar trafiken via webbadressen (ex: utm_source=Google eller utm_source=Mashable). Observera att detta är en obligatorisk parameter. Du kan inte använda UTM utan att definiera källan.

· utm_medium(obligatorisk parameter) – den kan ge mer information om länken inom utm_source, som beskriver typen av länk (ex: utm_medium=cpc eller utm_medium=blog_article)

· utm_campaign(obligatorisk parameter) – användaren kan välja ett namn som definierar den strategiska kampanjen som webbadressen är en del av (ex: utm_campaign=May_50%_sale eller utm_campaign= link_building_reputation)

· utm_content(valfri parameter) – den kan användas för att identifiera exakt vilken del av utm_mediet som klickades på (ex: utm_content=cta_button_blue eller utm_content=paragraph_link)

· utm_term(valfri parameter) – definierar typen av målgrupp eller sökterm som används i en annonskampanj. Du kan också använda den för att identifiera länkens ankare (ex: utm_term=sommardress)

Hur man använder UTM-parametrar

1. VIKTIGT:Att använda UTM-parametrar är endast möjligt när du har kontroll över redigeringen av länkarna på en tredje parts webbplats/källa. Till exempel när du gör ett gästinlägg eller kör en kampanj på sociala medier eller på Google och du kan infoga hyperlänkar själv.

2. Bestäm noga i innehållet (gästinlägg, sociala medier, annonskampanj etc.) var du vill placera länkartill din egen webbplats.

3. Bestäm vad måladressernaska vara (var användare ska landa efter att ha klickat på länken)

4. Kopiera webbadressen/adresserna till målsidan/destinationssidorna, lägg till ett "?" efter, lägg sedan till UTM-parametrarnapå ett sådant sätt att du senare kan förstå vad koderna representerar. Glöm inte att separera parametrarna med ett "&"-tecken. Se exemplen nedan. Använd dessa hyperlänkar i innehållet, istället för de ursprungliga URL:erna.Att klicka på dem leder fortfarande till den ursprungliga webbadressen, så användarupplevelsen påverkas inte.

https://www.randomsite.com/landing-page/?utm_source=Mashable&utm_medium=blog_article&utm_campaign=May_50%_sale&utm_content=paragraph_link&utm_term=sale

Denna UTM berättar att webbplatsbesöket kom från en bloggartikel om Mashable, som är en del av vår försäljningskampanj i maj med 50 % rabatt för vissa produkter. Vi vet också att det kom från en länk i ett stycke i texten, med ankaret "försäljning".

https://www.randomsite.com/landing-page/?utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=May_50%_sale&utm_content=text_ad_1&utm_term=summer_dress

Denna UTM berättar att webbplatsbesöket kom från en betald annonskampanj (CPC) i Google, som är en del av vår försäljningskampanj i maj med 50 % rabatt för vissa produkter. Vi vet också att det kom från vår första textannons, som marknadsförde en "sommarklänning".

5. Öppna din instrumentpanel och gå till Statistik – URL-kampanjerför en uppdelning av de besökare som nådde din webbplats genom en av dina strategiska kampanjer. Se vilka källor, medier och termer som gav dig mest trafik.

6. Jämför resultat för flera kampanjer, medium, innehåll och termer för att förstå vilken länk som presterade bäst. Justera dina kampanjer eller skapa nya för att förbättra resultatet. Om du till exempel märker 3 gånger fler besök från utm_content=cta_button_blueän från utm_content=cta_button_green, kan det vara en bra idé att göra alla dina CTA-knappar blå.

Om du tycker att det är svårt att manuellt generera en URL med tillagda UTM-parametrar, använd gärna UTM Campaign URL builder-verktyget. Sätt bara in dina data så genereras webbadressen automatiskt. Du kan bara kopiera och klistra in det.