Visitor Analytics
Skip to main content

unika besökare

TL;DR

En unik besökare (eller unik användare) är en person som tittar på en webbplats minst en gång under ett valt tidsintervall. Antalet unika webbplatsbesökare kan diktera den övergripande framgången för en webbplats och kan ökas genom SEO och andra marknadsföringstaktiker.

Om unika webbplatsbesökare

Unika besökare räknas som antalet personer som besöker en webbplats minst en gång under en vald tidsperiod. Detta är ett av de mest populära statistikmåtten för webbplatser eftersom det hjälper marknadsförare att förstå webbplatsanvändarnas beteende, för att sätta upp mål, prissätta produkter och slutföra andra viktiga aktiviteter.

I översikten visas följande information om besökare:

  • Besökare
  • Unika besökare
  • Karta över levande besökare
  • De 6 senaste besökarna
  • Karta över besökare efter land

All denna information kan ses mer i detalj i instrumentpanelen.

Hur räknas unika besökare?

Unika besökare räknas som antalet distinkta individer som besökte en webbplats för första gången under en vald tidsperiod (idag, senaste 7 dagarna, senaste 4 veckorna eller någon anpassad tidsperiod som användaren väljer). Om en besökare kommer till samma webbplats 2 gånger inom det valda tidsintervallet, kommer den att räknas en gång som en unik besökare och en gång som en återkommande besökare.