Skip to main content

unika besökare

TL;DR

En unik besökare (eller unik användare) är en person som tittar på en webbplats minst en gång under ett valt tidsintervall. Antalet unika webbplatsbesökare kan diktera den övergripande framgången för en webbplats och kan ökas genom SEO och andra marknadsföringstaktiker.

Om unika webbplatsbesökare

Besöksanalys räknar unika besökare som antalet personer som besöker en webbplats minst en gång under en vald tidsperiod. Detta är ett av de mest populära statistikmåtten för webbplatser eftersom det hjälper marknadsförare att förstå webbplatsanvändarnas beteende, för att sätta upp mål, prissätta produkter och slutföra andra viktiga aktiviteter.

I översikten över besöksanalyser visas följande information om besökare:

  • Besökare
  • Unika besökare
  • Karta över levande besökare
  • De 6 senaste besökarna
  • Karta över besökare per land

All denna information kan ses mer i detalj i Visitor Analytics Dashboard.

Hur räknas unika besökare?

Besöksanalys räknar unika besökare som antalet distinkta individer som besökte en webbplats för första gången under en vald tidsperiod (idag, senaste 7 dagarna, senaste 4 veckorna eller valfri anpassad tidsperiod som användaren valt). Om en besökare kommer till samma webbplats 2 gånger inom det valda tidsintervallet, kommer den att räknas en gång som en unik besökare och en gång som en återkommande besökare.