Statistik var den första och centrala modulen i Visitor Analytics. Den ger dig all viktig statistik om din webbplats, vilket i sin tur gör det möjligt för dig att utvärdera vad du gör och planera dina nästa åtgärder för att göra din webbplats ännu mer framgångsrik.

Modulen innehåller fyra huvudfunktioner som ger dig en djup inblick i vad som händer på din webbplats i form av numeriska data.

Modulen innehåller 7 huvudfunktioner som ger dig en djup inblick i vad som händer på din webbplats när det gäller statistik. Klicka på en av funktionerna nedan för att få en bättre inblick i funktionerna:

  1. Översikt
  2. Trafikstruktur
  3. Besökare
  4. Sidor
  5. Enheter
  6. Konkurrensanalys
  7. Kampanjer