Skip to main content

อัตราการแปลง

TL;DR

อัตรา Conversion หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือผู้ใช้ที่ดำเนินการตามที่ต้องการซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือจำนวน Conversion ที่สัมพันธ์กับจำนวนผู้เข้าชม/ผู้ใช้ทั้งหมด อัตราการแปลงของเว็บไซต์สามารถเพิ่มได้โดยใช้กลยุทธ์ CRO

เกี่ยวกับอัตราการแปลง

อัตราการแปลงเป็นตัวชี้วัดทางการตลาดที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ที่ดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจได้รับประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หากคนสองคนเข้าสู่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและคนหนึ่งตัดสินใจที่จะออกในขณะที่อีกคนตัดสินใจซื้อสินค้า คนที่สองนับเป็น Conversion และอัตราการแปลงสำหรับเว็บไซต์นั้นในกรณีนี้จะเท่ากับ 50% . Conversion แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจหนึ่งอาจพิจารณาการซื้อเป็น Conversion ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ สามารถนับการสมัครรับข้อมูลหรือการลงทะเบียนเป็น Conversion ได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ในแอป Visitor Analytics ผู้ใช้จะตัดสินใจได้เองว่าหน้าเว็บใดนับเป็น Conversion และสามารถกำหนดค่าหน้าเว็บที่ถือว่ามีความสำคัญสำหรับธุรกิจของตน เพื่อนับเป็น Conversion ในแดชบอร์ดภาพรวมและในเมนูหน้าเว็บ → คอนเวอร์ชัน

สูตรสำหรับอัตราการแปลงคืออะไร?

อัตราการแปลงหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมที่ดำเนินการและเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วไป ผ่านการซื้อ ดาวน์โหลด กรอกแบบฟอร์ม หรือปฏิบัติตามคำขออื่น ๆ บนเว็บไซต์ สูตรของอัตราการแปลงมีลักษณะดังนี้:

อัตราการแปลง = จำนวนเป้าหมายที่สำเร็จ /ผู้เข้าชม