Visitor Analytics
Skip to main content

ค้นหา Google

TL;DR

Google Search เป็นเสิร์ชเอ็นจิ้นที่ใช้กันมากที่สุดบนเว็บ และช่วยผู้ใช้ 4.5 พันล้านคนทุกเดือนในการค้นพบเนื้อหา ข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ และทุกอย่างที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ (ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำดัชนีอย่างดี)

Google คืออะไร?

ภารกิจของ Google คือการจัดระเบียบข้อมูลของโลกและทำให้ทุกคนเข้าถึงได้และมีประโยชน์ เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับ SEO เว็บไซต์คือ Google Search ซึ่งเป็นเสิร์ชเอ็นจิ้นที่มีส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องมือค้นหามากกว่า 90% ทั่วโลก ผู้คนใช้เสิร์ชเอ็นจิ้นเพื่อค้นหาเว็บไซต์ ข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ แผนที่ หรือแม้แต่คำตอบสำหรับการคำนวณหรือคำใบ้คำไขว้ Google Search ใช้ GoogleBot ซึ่งเป็นโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บเพื่อค้นหาผ่านเว็บไซต์ที่มีอยู่บนเว็บโดยค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเนื้อหาและลิงก์ย้อนกลับ เมื่อตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดแล้ว จะจัดทำดัชนีเพื่อให้เครื่องมือค้นหาค้นหาเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

บริษัทมีผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจัดอยู่ในประเภทต่อไปนี้: