Visitor Analytics
Skip to main content

TL; DR;

ลิงก์ในรายละเอียดคือไฮเปอร์ลิงก์ที่ชี้ไปยังเนื้อหาบนหน้าเว็บหนึ่งๆ แทนที่จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ การทำ Deep link คือการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ประเภทนี้

ลิงก์ในรายละเอียดอาจส่งผลต่อสิทธิ์ของเพจ นอกเหนือจากการเพิ่มสิทธิ์ของโดเมน สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ SEO

การเชื่อมโยงลึกคืออะไร?

ลิงก์ในรายละเอียดหมายถึงวิธีปฏิบัติในการตั้งค่าหน้าเว็บบางหน้า แทนที่จะเป็นหน้าแรก เป็นเป้าหมายของไฮเปอร์ลิงก์หนึ่งลิงก์ขึ้นไป ในทางเทคนิค ไม่มีความแตกต่างระหว่างการเชื่อมโยงหลายมิติทั้งสองประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงในรายละเอียดมีประโยชน์มากกว่าสำหรับผู้ใช้ โดยชี้ไปที่แหล่งข้อมูลโดยตรง มิฉะนั้น พวกเขาจะถูกบังคับให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมในการค้นหาเนื้อหานั้น ๆ บนเว็บไซต์เป้าหมายทั้งหมด นอกจากนี้ การเชื่อมโยงในรายละเอียดมีความสำคัญต่อวัตถุประสงค์ของ SEO เนื่องจากจะเพิ่มอำนาจหน้าที่ของหน้าใดๆ ก็ได้ นอกจากจะส่งผลต่ออำนาจของโดเมนแล้ว การเชื่อมโยงภายในบนเว็บไซต์ (การเชื่อมโยงหน้าเว็บจากโดเมนเดียวกัน) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเชื่อมโยงอย่างลึก

ปัญหาการทำ Deep Link - มีปัญหากับ Deep Link หรือไม่?

จากมุมมองทางกฎหมาย มีการอ้างสิทธิ์ในการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งในอดีต สิ่งเหล่านี้มาจากเว็บไซต์ที่ไม่พอใจกับความจริงที่ว่าโฮมเพจของพวกเขาถูกเลี่ยงโดยการทำ Deep Link อย่างไรก็ตาม มีการกำหนดว่าไม่มีปัญหากับการทำ Deep Link และอนุญาต เนื่องจาก URL เป็นที่อยู่ในสาธารณสมบัติ เจ้าของเว็บไซต์มีตัวเลือกในการจำกัดการเข้าถึงหน้าเว็บที่ต้องการได้เสมอ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาพรีเมียมตามการสมัครใช้งานอาจใช้ระบบประเภทนี้ ซึ่งในกรณีนี้การเข้าถึงไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าที่จำกัดจะนำไปสู่ข้อผิดพลาด 403 - ต้องห้าม หากผู้ใช้ไม่มีข้อมูลประจำตัวที่เหมาะสม